Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Продължават информационните семинари в област Кърджали

 01 Юли 2014

През месец юли 2014 г. продължава поредицата от 28 информацонни семинара, които са насочени към различни целеви групи. Те се организират от Областен информационен център гр.Кърджали в седемте общини на област Кърджали.


На 02.07.2014 г. в с. Черноочене ще се проведе:

от 9.30 ч. в залата на Община Черноочене – семинар за представители на местните власти.

На 03.07.2014 г. в град Момчилград ще се проведе:

от 9.30 ч. в залата на хотел „Осетия” – семинар за предприемачи и собственици на малки и средни предприятия, земеделски производители и животновъди.

На 04.07.2014 г. в град Крумовград ще се проведат:

от 9.30 ч. в залата на Община Крумовград – семинар за представители на местните власти;

от 9.30 ч. в залата на Общински детски комплекс – семинар, насочен към работещите в сферата на културата, образованието и социалните дейности и представители на неправителствени организации.

Информационните семинари са част от дейностите по проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”.Проект” Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1516 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign