Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 03 Юли 2014

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в пресконференция на тема „Областен информационен център в гр. Кърджали - отчет и переспективи”.

Тя ще се проведе на 04 юли 2014 г. /петък/, от 11.00 ч., в Областния информационен център – Кърджали /в офис 5 на Информационен център на Пазар на производителите/.

Поканени за участие са представители на местните, регионални и национални медии.

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати от работата на центъра през изминалите месеци на 2014г., приоритетите и переспективите пред мрежата от 27-те областни информационни центъра в страната.

Изграждането и дейността на Областния информационен център – Кърджали са основните дейности на проекта с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 ”Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, който се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ“.

С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали


www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1275 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign