Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ – Кърджали се отчете за работата си през 2013 година

 04 Юли 2014

На нарочна пресконференция днес екипът на ОИЦ-Кърджали отчете работата си през 2013 година. Тук бяха ръководителят на проекта за създаване на центъра Надежда Цветкова и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис.
Градоначалникът изрази удовлетворението си от работата на екипа на центъра и подчерта, че за изминалите три години от създаването си той е станал фактор при реализирането на проекти и програми на НПО, община и частния бизнес.
«Считаме, че целите на създаването на ОИЦ-Кърджали са реализирани. Актуалната кампания на центъра е да популяризира Споразумението за сътрудничество с ЕС и да даде изпреварваща информация за оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 година. През последните 3 години обаче ОИЦ се превърна по принцип в първата безвъзмездно работеща структура, която дава предварителна информация за оперативните програми на територията на областта», каза инж. Хасан Азис и пожела успех на екипа в осъществяване на по-нататъшната му дейност.
Отчетът на ОИЦ-Кърджали за 2013 представи управителят му Дора Христова. По думите й с реализирането на проект „Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, който се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ", Община Кърджали си постави за цел да създаде условия за пълен достъп до информация на хора от различни социални и етнически групи от Област Кърджали за финансиране по Структурните фондове на Европейския съюз, както и осигуряване на ефективна дейност на Областния информационен център в град Кърджали.
«До този момент експертите в ОИЦ са дали над 580 консултации. Над 200 жители от областта са посетили центъра. Проведени са 14 информационни срещи – по две във всяка община от областта и 21 изнесени приемни дни – по три във всяка община. По време на изнесените дни, експертите имаха възможност да отговарят на задавани въпроси при посещението си в Ардино, Крумовград, Черноочене, Джебел, Кърджали, Кирково и Момчилград», каза Христова. Тя не пропусна да отбележи, че са излъчени са 15 радиопредавания в поредицата „Европа и ние“, че експертите от центъра са подготвили публикували 28 информационни страници на различни теми, свързани с Кохезионната политика на ЕС, правата ни като граждани на ЕС, възможностите за учене и бизнес в ЕС.
«От месец май 2014 стартира поредица от 28 информационни семинара, насочени към четири целеви групи – млади хора; работещи в сферата на образованието, културата и представители на неправителствения сектор; представители на бизнеса и селско стопанство и местните власти. На всички мероприятия напълно безплатно са раздавани брошури за оперативните програми и информационни материали от всяка една от оперативните програми, подготвени от ОИЦ – Кърджали», каза Дора Христова и допълни, че като част от мрежата от 28-те Областни информационни центрове, ОИЦ-Кърджали участва във всички национални инициативи на ЦИКО- София.
«На 30.06.2014 година в МС бяха връчени наградите на учениците, които са изработили примерни проекти от кампанията „Създаваме заедно“. Ангел Тончев от Кърджали присъства в Гранитната зала на МС и беше част от наградените деца в страната. Продължи и информационната кампания по саниране на българските домове. Подадените заявления са на различен етап от реализирането си, изпратени до управляващия орган на оперативната програма.
Стана традиция всеки ден на Европа – 9 май ОИЦ-Кърджали да гостува с презентация сред младите хора на областта. Тази година това бяха студентите от филиала на ПУ“П.Хилендарски“-„Л.Каравелов“, приключи с отчета си пред медиите управителят на ОИЦ-Кърджали Дора Христова.
По думите й и през оставащите месеци до средата на 2015 година Центъра ще продължи да осъществява дейността си с нови срещи и инициативи, свързани с безвъзмездно предоставяне на информация и материали за всички инициативни хора в областта, които желаят да се възползват от европейските средства.

Проектът «Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали», Договор BG161PO002-3.3.02-00012-C0001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Още снимки
 Прочитания: 1519 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign