Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”

 04 Юли 2014

На встъпителна пресконференция днес, с участието на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис, бе представен проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, който се реализира от община Кърджали от юли 2013 година. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 535 837, 39 лв., а безвъзмездна финансова помощ от Оперативната програма е 100%.
Нашата цел е чрез проект "Техническа помощ за развитието на град Кърджали" е да създадем условия за устойчивото развитие на град Кърджали като социално - икономически, административен и културен център на област Кърджали, подчерта Надежда Цветкова началник отдел „Управление на проекти” в общинска администрация Кърджали. Тя обяви, че „Техническа помощ за развитието на град Кърджали” включва общо девет инвестиционни проекта. Два от тях за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и ремонт и реконструкция на улична мрежа на територията на град Кърджали. Други четири са за модернизиране на сградния фонд на учебни заведения в гр. Кърджали, останалите три са за подобряване на състоянието на сградите на културни институции в град Кърджали.
Реализирането на този проект ни дава възможности да участваме с нови проекти по оперативните програми през новият програмен период, коментира от своя страна кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. По думите му, през последните години общината е заделяла от бюджета си суми от порядъка на 500 хиляди до 1 млн.лева за изготвянето на техническа подготовка на бъдещи европроекти. Работата пък по настоящият проект и подготвените работни проекти ще доведат до реализирането на нови десет проекта на стойност около 15 милиона лева.
„Община Кърджали има амбицията отново да бъде в челната тройка в страната по брой реализирани проекти, така както през 2010 и 2011 година”, подчерта инж.Хасан Азис. Той заяви, че в момента администрацията е на шесто място в класацията.
Надежда Цветкова допълни, че включените девет инвестиционни проекта в представеният днес проект "Техническа помощ за развитието на град Кърджали" са били заложени и в Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Кърджали.

Ето и подробна информация за включените девет инвестиционни проекта в проект "Техническа помощ за развитието на град Кърджали".

І. От сфера „Градска среда"са включени два проекта:
1. „Въвеждане на енeргоспестяващо улично осветление в Централна градска част, кв."Възрожденци" и кв."Студен кладенец" в гр. Кърджали”.
Разработването на работният проект обхваща 38 улици в Централна градска част, 11 улици в кв. „Възрожденци” и 6 улици в кв. „Студен кладенец” в град Кърджали.
2. „Ремонт и реконструкция на уличната мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление в старата част на града, включваща площад "Хаджи Димитър", ул."Иван Вазов", ул."Климент Охридски" и ул. "Добруджа".
Разработването на работният проект обхваща ремонт и реконструкция на уличната мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в стара част на града, а именно: пл. "Хаджи Димитър", ул. "Иван Вазов", ул. "Климент Охридски" и ул. "Добруджа".
ІІ. От сфера „Образователна инфраструктура" са включени следните проекти:
1. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ"П.Р.Славейков”.
2. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Отец Паисий”.
3. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ГПЧЕ „Христо Ботев" и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”.
4. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ ”П.К.Яворов”.
Разработването на работните проекти предвижда: изготвяне на технически паспорт на сградите, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата и обновяване на дворовете на училищата.
ІІІ. От сфера „Културна инфраструктура" са включени следните проекти:
1. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дом на културата”.
2. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Младежки дом”.
3. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”.
Разработването на работните проекти предвижда: изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на културните институции.


Още снимки
 Прочитания: 1952 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign