Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 08 Юли 2014

Уважаеми, съграждани и представители на туристическия бизнес в Кърджали,

Във връзка с разработването на Стратегия за развитие на туризма в община Кърджали за периода 2015-2020 г, екипът на Консултативен съвет към община Кърджали, Ви кани да изпратите своите предложения за цели и приоритети, които да бъдат включени в стратегията на е-mail: info@kardjali-tourism.info

Бихме се радвали да получим Вашата визия за развитие на община Кърджали като туристическа дестинация.

Моля имайте предвид следните насоки при изпращане на Вашите предложения:
- Каква е Вашата визия за развитие на туризма в община Кърджали?
- Какви стратегически цели в сферата на туризма според Вас трябва да постигне община Кърджали до 2020 г?
- Какви приоритети трябва според Вас да залегнат в стратегията за развитие на туризма до 2020 г?
- В посока на кой вид (или кои видове) туризъм трябва да се развива община Кърджали според Вас?
- В коя област според Вас трябва да се наблегне - развитие на нови туристически продукти, подобряване качеството на туристическата услуга, реклама на дестинация Кърджали, подобряване на туристическата инфраструктура, обединение на бранша в Кърджали.

Предложенията изпращайте на e-mail адрес:
info@kardjali-tourism.info до 20 юли 2014 г включително. Всички получени предложения ще бъдат обсъдени на следващото заседание на Консултативния съвет по туризъм към община Кърджали.


 Прочитания: 1631 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign