Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Седем училища и детски градини напълно обновени с европейски средства

 08 Юли 2014

7 обновени сгради и 1 398 ученици и деца облагодетелствани от подобрената образователна инфраструктура в община Кърджали. Това е накратко резултатът от изпълнения от община Кърджали проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”. Обобщението направи днес на заключителна пресконференция ръководителят на проекта инж. Васил Бобеков. Пред представителите на медиите той съобщи, че след изпълнението на проекта енергийната характеристика на сградите вече съответства на клас на енергопотребление „С” и всяка сграда отговаря на изискванията за издаване на сертификат категория „А”. Очаква се в бъдеще да бъдат спестявани 1244,14 MWh/годишно енергия, а емисиите CO2 да бъдат по –малко с 0,51 kt/годишно.
Инж. Бобеков даде и подробна информация за свършената работа по включените обекти в проекта от образователната инфраструктура на общината.
В сградата на ЦДГ ''Чайка''-Кърджали изпълнителят АД „ПСГ”-София е приключил в рамките на определените срокове с всички предвидени дейности свързани с направа топлоизолация на покривната плоча, топлоизолация и боядисване на фасадите, доставка и монтаж на съоръжение за битова гореща вода от слънчева енергия. За подобряване условията в сградата са били подменени настилките пред входовете и по терасите, както и са боядисани повредените от ремонта тавани и стени.
В сградата на ЦДГ ''Райна Княгиня''-гр.Кърджали изпълнителят ЕООД „Меаца” –Кърджали е извършил подмяна на дограмата, изпълнил е топлоизолация на фасадите и боядисването им, възстановени са помещенията със сменена дограма, подменен е и котела, като новият има горелка с възможност за работа на газ и е монтирано съоръжение за битова гореща вода със слънчева енергия. Във връзка с безопасната експлоатация е извършена реконструкция на котелното помещение чрез изграждане на ново, с още една междинна ст.бетонова плоча.
В сградата на Детската ясла към ОДЗ ''Райна Княгиня''-гр.Кърджали изпълнителят ЕТ „Металик-Иван Михайлов”-Пловдив е подменил дограмата, има топлоизолация на фасадите иизвършено е и боядисването им, изкърпени и боядисани са помещенията със сменена дограма, подменен е топлопровода към сградата.
В сградата на ЦДГ "Снежанка"-с.Енчец изпълнителят АД „ПСГ”-София е извършена подмяната на дограмата, топлоизолирането с боядисване на фасадите, подмени ламаринените обшивки по покрива, улуците и водосточните тръби, доставени и монтирани са климатици и конвекторни отоплителни тела.
В сградата на ОУ „Христо Смирненски”-с.Мост изпълнителят Консорциум „Устра-Орием” Кърджали привършва работите по новите топло- и хидроизолации на покривите, съответните им тенекеджийски работи и топлоизолацията по стените отвън, както и следващите се довършителни работи. Подменени са гръмоотводната инсталация и част от осветителните тела с енергоефективни такива.
В сградата на ОУ ''Ив.Вазов'' - Широко поле изпълнителят „Саварона” ЕООД е подменил останалата стара външна дограма, тенекеджийските изделия-улуци, водосточни тръби и обшивки, изпълни новата покривна изолация, подмени котела и отоплителната инсталация с радиаторите. Завършени са и съответните ремонтни работи, следващи се от новите инсталации и дограми.
В сградата на СОУ «Йордан Йовков»-Кърджали покривната конструкция е подменена почти изцяло, възстановени са комините, ламаринените обшивки, улуци и водосточни тръби, отворите за покрива и гръмоотводната инсталация. Подменени са голяма част от дървената обшивка и керемидите, има изцяло нова изолация под тях. Имаме нова дограма, топлоизолация с външно и частично вътрешно боядисване, оформени са централният вход и физкултурният салон, който също е изолиран.
Големият брой дъждовни дни тази година значително попречи на работите и постигането на отлично качество, но и така може да се даде много добра оценка на изпълнителите на строително-монтажните работи, каза още инж. Бобеков. Той изказа голяма благодарност на фирмите изпълнителки и на преподавателите и персонала в учебните заведения, както и на родителите за проявеното търпение и разбиране по отношение на неудобствата, които са били създадени по време на ремонтите.
„Все пак новите, много по-добри условия за работа ще бъдат голям стимул и за преподавателите, и за възпитаниците им, което заедно със значителните очаквани икономии на средства е крайният резултат от всички усилия и от проекта като цяло.”, подчерта инж. Бобеков.
От предвидените осем обекта от образователната инфраструктура в проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”, седем са изпълнени в срок, но за съжаление ЦДГ „Максим Горки” в гр.Кърджали отпадна, каза ръководителят на проекта инж. Васил Бобеков. Причината е двукратното обжалване на един от кандидатите за изпълнител на процедурата.
Законът дава възможност даден кандидат да обжалва безплатно и многократно класирането си и това се случи в нашият случай, каза инж.Бобеков. Така, голямо и популярно детско заведение не получи нови покрив, дограма, топлоизолация, отоплителна инсталация и цялостно вътрешно боядисване, коментира и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. В допълнение той заяви, че ще изчакат решението на КЗК по второто обжалване на фирмата и предвиждат общината да подаде иск за пропуснати ползи в съда в размер на над 350 000 лева.
От друга страна инж. Азис подчерта важността на реализирания проект. Той припомни, че първите стъпки за реализирането му са поставени през 2007 година. Сега когато проектът се финализира общината има идея за свързването на 12 училища и детски градини с газопреносната мрежа, която се изгражда в Кърджали. За целта са необходими средства в размер на 600 000 лева. Така постигнатият енергоефект след реализацията на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”, ще бъде увеличен с още 15 %, заяви градоначалникът.
Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”Договор BG161PO001/1.1-09/2010/046 се осъществи с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и със собствени средства на Община Кърджали. Общата стойност по Договора е 2 973 183,37 лева, от които 85% са финансирани от Оперативната програма, а остатъкът е финансов принос на Община Кърджали от собствени средства. Продължителността на проекта беше 24 месеца и той завършва на 16.07.2014 год.

Още снимки
 Прочитания: 1670 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign