Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

През август отварят врати трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище

 08 Юли 2014

От първи август тази година трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище в Кърджали ще започнат реално да функционират и в тях ще започне настаняването на децата и младежите с увреждания. Това съобщи днес на пресконференция ръководителят на проект „Дом за всяко дете-2” Елисавета Кехайова. Тя направи преглед на дейностите, осъществени по проекта до момента и благодари на всички, които са работили за реализирането му.
В пресконференцията участие взе и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Пред присъстващите, сред които и новоназначените за работа в центровете и защитеното жилище, инж. Азис заяви, че този проект се различава от другите с човешкото си излъчване и грижата за хората с увреждания. За да се стигне до него общината е направила своите крачки през годините, а от тук нататък дали „Дом за всяко дете-2” ще бъде успешен, зависи само от хората, които ще работят по него.
„Вие имате още едно семейство и още един дом и трябва да се грижите за него”, подчерта градоначалникът.
Община Кърджали стартира с Проект „Дом за всяко дете-2” през март тази година. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия „Разкриване на социални услуги в общността». Проектът с продължителност 12 месеца и общата му стойност е 554 424 .40 лева, съобщи ръководителят Елисавета Кехайова. Тя подчерта, че чрез него се цели реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на резидентни форми на услуги в община Кърджали – Центрове за настаняване от семеен тип и Защитено жилище
От думите на г-жа Кехайова стана ясно, че в трите Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище ще се предоставя качествена грижа за деца и младежи с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в семейна или в среда близка до семейната, ще се преодолява социалната изолация на деца и младежи с увреждания от специализираните институции, чрез прилагане на модерни подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал.
В целевата група на проекта са деца и младежи с увреждания от специализираните институции за деца с умствена изостаналост; деца с физически увреждания и от домовете за медико-социални грижи за деца; деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа; деца с увреждания от общността; семейства на деца с увреждания.
В рамките на проекта са назначени и ще работят 38 души квалифициран персонал за Центровете за настаняване от семеен тип и 5 души персонал за Защитено жилище.
Сред очакваните резултати от реализирането на проекта са да бъде осигурена качествена грижа в среда близка до домашната за потребителите, да бъдат разширени възможности за ползване на социални услуги, предоставяни в общността, както и гарантиран достъп до образователни, здравни и културни институции.
Ръководителя на проекта Елисавета Кехайова съобщи още, че предоставянето на социалните услуги в трите Центъра и Защитеното жилище ще продължи след приключване на проекта като делегирана от държавата дейност. С решението си, Общински съвет-Кърджали гарантира, че услугите ще бъдат предоставяни минимум 5 години след създаването им.
В пресконференцията участие взеха и новоназначените управители, който мотивираха своя избор с желанието да работят в социалната сфера и любовта към децата.
Още снимки
 Прочитания: 1510 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign