Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

56 процента от решенията на Общинския съвет са изпълнени

 15 Юли 2014

56% от приетите решения на Общински съвет Кърджали през първото полугодие на 2014 година са изпълнени. Това съобщи днес кметът на община Кърджали инж. Хасдан Азис в рамките на юлското заседание на местния парламент. През първото полугодие на 2014 г. са проведени пет заседания, на които са приети 149 решения. Най-голям е делът на онези от тях, свързани с общинската собственост и стопанските дейности - 38,3 %, следвани от пряко касаещите териториалното развитие, архитектурата, строителството и опазването на околната среда - 22,1% и свързаните с образованието, културата, здравеопазването, социалните дейности, спорта и туризма - 18,1%.
С оглед осигуряване на непрекъснатост на процеса на местното самоуправление, през първото полугодие на 2014 г. общинската администрация е продължила да работи по изпълнение на решенията на Общинския съвет и от минали години. В предложените и разгледани днес от общинските съветници в Кърджали справки за хода на изпълнение на решенията на Общински съвет са включени както тези от първите шест месеца на 2014 година, така и от предходни години. Това са: едно решение от 2006 г., две от 2008 г., четири от 2009 г., едно решение от 2010 г., две от 2011 г., 12 решения от 2012 г. и 41 решения от 2013 г.
Така в крайна сметка процента на изпълняемост пада с осем пункта и като цяло е 48 на сто. Прочитания: 1659 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign