Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха окончателният ПУП-ПП за Междусистемната газова връзка Гърция - България

 15 Юли 2014

Общинските съветници на Кърджали гласуваха да бъде отложено съгласуването на окончателния Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България”.
На територията на община Кърджали проектът обхваща терени от землищата на 16 села и град Кърджали. Трасето на територията на общината е с дължина 31,378 км., с начало на българска територия в близост до прохода „Маказа”. Засегнати са 648 имота с обща площ от 905 дка, като близо 30 процента са собственост на държавата, общината и обществени организации.
Проектът създава траен устройствен статут на елементи от техническата инфраструктура – преносен газопровод, който ще свърже националната преносна газопроводна система на Гърция, в близост до гр.Комотини с националната преносна газопроводна система на България при с.Загоре, южно от гр.Стара Загора. Разработката обхваща терени извън границите на урбанизираните територии на три области - Кърджали, Хасково и Стара Загора.
В законоустановения срок са постъпили 36 възражения, 18 от които са против трасето да засяга имотите им, 15 искат обезщетението да бъде по пазарни цени, 1 иска намалена сервитутна зона и 2 замяна на засегнатите им имоти с общински.
Днес общинските съветници определиха контактна група, която да проведе среща с ресорният министър на МРР и обсъди подадените 36 възражения и възможността в максимална степен да бъдат удовлетворени исканията на засегнатите собственици.
Постигнатите резултати от срещата ще бъдат докладвани на групите общински съветници на последващи заседания.
Съветниците днес решиха още преди повторното внасяне за съгласуване в Общинският съвет Планът да бъде съгласуван с Агенция пътна инфраструктура, за да се отчете окончателния вариант на трасето на околовръстният път на Кърджали.


 Прочитания: 1702 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign