Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът отчете финансите на общината в отговор на въпроси на ПП ГЕРБ

 15 Юли 2014

„На каква сума възлизат разходите за лихви и просрочени задължения към физически и юридически лица платени от община Кърджали? На каква сума възлизат за съдебни такси и разноски платени от община Кърджали? Колко са задълженията към 30 юни 2014 година към фирми отговарящи за сметопочистване и сметоизвозване? На каква сума възлизат задълженията на общината към физически и юридически лица включително и към персонала на общината?” Тези въпроси от името на групата съветници от ГЕРБ отправи председателят й Илия Илиев към кмета инж. Хасан Азис. Питането бе включено като допълнителна точка от дневния ред в началото на днешното заседание на местния парламент.
Позовавайки се на справка, изготвена от финансовия отдел на администрацията градоначалникът съобщи, че към днешна дата общите задължения на община Кърджали към юридически и физически лица е 14 461 000 лева. От тях текущи разходи за държавни дейности - 229 793 лв., текущи разходи за местни дейности - 8 218 000 лв. и капиталови разходи за местни дейности - 6 015 000лв.
Освен това от думите на кмета стана ясно, че към 30.06 2014 г. изплатените разходи за законни мораторни лихви са 774 593 лв./ Мораторната лихва е лихвата от която едно плащане е станало дължимо(платимо), но не се плаща от длъжника/. Така инж. Азис отхвърли твърдението на Илия Илиев, че тези разходи са в размер на 1,5 милиона лева.
Общината е изплатила още такси за съдебни изпълнители 115 000 лв. и разноски по такси по изпълнителни дела и адвокатски хонорари 155 000лв.
Що се касае за задълженията към фирми по чистотата кметът заяви, че поради наложения запор задълженията към сметопочистващата фирма са в размер на 2 581 000 лв.
Отделно от това общината трябва да изплати 725 000 лева, което е оставащата част от запорираната първоначално сума от 4 700 000 лв.
Към момента община Кърджали няма просрочени задължения по плащане към персонала и осигурителни и здравни фондове, каза още градоначалникът.


 Прочитания: 1716 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign