Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Трима са кандидатите за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в Кърджали

 18 Юли 2014

Трима са участниците в обявената от община Кърджали обществена поръчка "Строително – монтажни работи и инженеринг за обект „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“, І-ви и ІІ-ри етап“.
Това са „Арма строй” ДЗЗД- София, „Трейс груп Холд” АД-София и „ЕРС-Г” ДЗЗД-София. Имената им бяха съобщени днес по време на откритото заседание на Комисията, назначена със заповед на кмета. Постъпилите оферти бяха отворени в присъствието на седемте члена на Комисията с председател Катя Митовска, началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” и главен инженер на Община Кърджали.Освен експерти и главни специалисти в общинска администрация Кърджали, в нейния състав бе включен и Сава Тачев - външен експерт, регистриран в регистъра на Агенцията.
В рамките на заседанието, продължило близо два часа бе проверена наличността на всички изисквани документи за участие в обществената поръчка, подадени от тримата участници.
„ Днес установихме, че изискваната от възложителя документация на всички участници е на лице, а на закрито заседание ще бъде разгледано подробно нейното съдържание и съставен протокол”, коментира председателят на Комисията Катя Митовска.
В определеният 90 дневен срок от издаване заповедта на кметът предстои да се проведе още едно открито заседание, за което своевременно ще бъдат уведомени участниците в обществената поръчка, за да бъдат отворени и ценовите оферти, каза още инж. Митовска.
Ще припомним, че на 14 май тази година кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис и заместник министърът на МОСВ Чавдар Георгиев подписаха споразумение за изпълнение на проекта за депото, а то даде нова надежда, за довършването му.
16 дни по-късно бе обявена и обществената поръчка за строително-монтажните работи и инжинеринга на обекта, офертите за която бяха отворени днес.
Днес следобед ще се проведе и заседанието на Комисията, която ще отвори офертите на кандидатите за обществената поръчка по надзора.


 Прочитания: 1472 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign