Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Вицепремиерът Бобева се срещна със собственици на земи по трасето на газовата връзка Гърция-България

 25 Юли 2014

В 15,00 часа днес започна срещата на вицепремиера в оставка Даниела Бобева с 36-те собственици на имоти подали възражения във връзка със съгласуването на окончателния Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България”. В срещата участват и експертите от БЕХ, МРР и проектантите на проекта.
Ще припомним, че 18 от възраженията са против трасето да засяга имотите им, 15 искат обезщетението да бъде оценено по пазарни цени, 1 иска намалена сервитутна зона и 2 замяна на засегнатите им имоти с общински.
Вицепремиерът Бобева, коментира, че исканията могат да бъдат обособени в две групи. Първата, свързана с оценките на имотите , а втората касаеща собственици имащи инвестиционни намерения и възможността изграждането на трасето да попречи за реализирането им.
Що се касае до първата група, екипът придружаващ зам-министър председателя в оставка Даниела Бобева, бе категоричен, че на този етап не би могло да има конкретика за цената на обезщетението, тъй като не е извървяна цялата процедура по съгласуването на трасето. Бобева бе категорична, че всички засегнати ще бъдат обезщетени по един и същи начин на базата на оценка дадена от Оценителната комисия, която ще е ангажирана по този въпрос.
От друга страна собствениците на имоти, които са против трасето да минава през тях трябва да знаят, че всеки един отделен казус ще бъде разглеждан от експертна комисия.
Собствениците бяха информирани, че дори и трасето на газовата връзка да минава през имота им, те могат да отглеждат селскостопанска продукция, стига тя да не е дълбококоренова, например овощни дръвчета. Друг е въпросът, когато се касае за строителство и реализиране на инвестиционни намерения, свързани с бизнес интереси. Законът не позволява да бъде нарушавана сервитутната линия, тоест това са 78 метра отстояние от тръбата на газовата връзка.
От страна на експерта от МРР бе коментиран и въпроса свързан с възможности за изместване на трасето на газовата връзка, така че то да не засяга даден имот. Стана ясно, че една подобна промяна на този етап би оскъпила целия проект и не би могла да стане без разрешението на възложителя.
В този случай не трябва и да се спекулира с темата инвестиционни интереси, а да се гледа реално и да се преценя общото решение, за да не влизат в противоречие двата интереса -този на малките инвеститори и този на големия инфраструктурен проект „Междусистемна газова връзка Гърция –България, бе категорична Бобева.
Що се касае до нарушаването на пътната инфраструктура в община Кърджали, от проектантския екип съобщиха, че планът на проекта вече е съгласуван в Агенция „Пътна инфраструктура” и той е без възражения.
Вицепремиерът в оставка заяви, че експертните екипи ще работят в най-кратки срокове и очакват съгласуването на окончателния Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България” да стане както в община Кърджали, така и в общините Момчилград и Кирково, за да не бъдат пропуснати сроковете.
При срещите си не видях нито един човек, който иска да спре този проект. Интересуват се от гаранции, от компенсации, и други подробности по това, но никой не бе против газифицирането, подчерта Бобева. Тя изтъкна по-късно пред журналисти и ползата от реализирането на газовата връзка, която преминава през територията на трите общини в региона – Кирково, Момчилград и Кърджали – въпрос, който често и бил задаван от собственици на земи. „Ползата от този проект е обща, факт е, че тръба ще има. Ще има алтернативен газ. А от тук колкото повече газ, повече конкуренция и падане на цените. О друга страна какво пита един чуждестранен инвеститор, когато дойде в региона. Пита дали има тук работници, има ли газ. А има ли газ, имаш повече бизнес. Не само Кърджали, но и съседните общини ще имат полза от газопровода. Защото те ще имат шанс за пряко газифициране на бизнеса”, коментира вицепремиера в оставка.

Още снимки
 Прочитания: 1402 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign