Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В и К" ООД КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА

 25 Август 2014

Водата в Кърджали, Момчилград и 35 села е годна за пиене, готвене и битови нужди от 25.08.2014 г.
На основание писмо на РЗИ с Изх. № 1676 / 25.08.2014 г. обявявам водата във водопроводната мрежа на Кърджали, Момчилград и 35 села от региона за годна за пиене, готвене и битови нужди, считано от 25.08.2014 г.
Резултатите от двукратни последователни изследвания по химични и микробиологични показатели, извършени от РЗИ - Кърджали, съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.


Управител:........П.........
/ инж. К. Василева. /


 Прочитания: 1425 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign