Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите”

 18 Септември 2014

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
гр. Кърджали 6600, ул. “Полковник Дервингов”1, тел./факс 0361 62324


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - КЪРДЖАЛИ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – КЪРДЖАЛИНАЦИОНАЛEН ПРАЗНИК НА ДЕТСКОТО ИЗКУСТВО
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ ”
гр.КЪРДЖАЛИ
17 – 18.10.2014 г.VІІ-ят Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите” се провежда ежегодно в гр.Кърджали и е част от празничната програма за Деня на Кърджали – 21 октомври.
Проявата е включена в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2014/2015 г.
От векове Родопите са средище на богата духовност и култура. Красивата природа, историческите забележителности и природните й феномени са извор на вдъхновение за творци от целия свят.
Темата „Вълшебният свят на Родопите” предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти като се направи творческа интерпретация във всички възможни посоки: минало, настояще и бъдеще, исторически забележителности, етнографски мотиви (шевици, носии, бит), природни феномени, паметници на културата, символи на град Кърджали и региона, мултиетническа фолклорна среда и съвремие.
Националният празник на детското изкуство “ Вълшебният свят на Родопите” има за цел да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи и да създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от цяла България.


Националният празник на детското изкуство, който ще се проведе на
17 и 18 октомври 2014 г. в гр. Кърджали включва:

 Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите”
 Национален конкурс по фотография „Фотоприказки”


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ”

СТАТУТ

Цели:
• Да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство;
• Да стимулира и развива визуалната и изобразителна култура у децата с поглед към миналото, настоящето, бъдещето, традициите и българските духовни ценности.

Условия за участие:
Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г.
1. Категории
1.1. Изящно изкуство - Няма ограничение в техниката на рисуване. Всеко дете може да участва
в конкурса с не повече от 2 творби. Размерите на рисунката трябва да са 35/50 см.
1.2. Приложно изкуство – Няма ограничение в техниката и формата. Всяко дете може да участва
в конкурса с не повече от 2 творби.

На гърба на всяка творба трябва да има следната информация:
- трите имена на автора
- възраст и клас
- точен адрес и телефон за връзка
- училище, извънучилищно звено
- заглавие /ако има/
- име и фамилия на ръководителя.
2. Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците и в двете категории ще се извърши в три възрастови групи:
І група - 6 – 10 г.
ІІ група - 11 – 14 г.
ІІІ група – 15 – 18 г.
Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група, поощрителни награди, както и специални награди.
Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК - Кърджали.
Наградените и селектирани от журито рисунки и творби ще бъдат експонирани в Националната изложба „Вълшебният свят на Родопите”, която ще се открие на 17.10.2014 г. от 17.00 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали.
Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.
3. Срокове:
Рисунките и творбите трябва да се изпратят в срок до 11.10.2014 г. на адрес:
гр.Кърджали 6600
ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102
Обединен детски комплекс, За конкурса;
тел. за информация: 0361 6 23 24
4. Организация и финансови условия:
Оценяването на творбите ще се извърши от компетентно жури.
Наградените ученици се придружават от един ръководител.
Организаторите осигуряват нощувка /в общежитието на ПГ по електроника/ и вечеря на 17.10.2014 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФОТОГРАФИЯ
„ФОТОПРИКАЗКИ”

СТАТУТ
Цели:
Да даде възможност за творческа изява на младите хора, да развива и усъвършенства техния талант в областта на фотографското изкуство, да формира и доразвие умения за работа с фотографска техника.
Условия за участие:
Право на участие в конкурса по фотография имат всички ученици от V до ХІІ клас.
1. Категории:
1.1. Художествена фотография
1.2. Пейзаж
2. Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците и в двете категории ще се извърши в две възрастови групи:
- І възрастова група - V – VІІІ кл.
- ІІ възрастова група - ІХ – ХІІ кл.
3. Общи условия:
3.1. Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки ученик може да участва с черно-бели и
цветни снимки до 5 /пет/ броя.
3.2. Формат на фотографиите – най-малко 20/30 см.
3.3. Показатели за оценка – прецизно техническо изпълнение, художествено решение на
избраната тема.
3.4. Всяка фотография да бъде придружена със следната информация: наименование на снимката,
трите имена на автора, клас, училище /ИПУ/, град, ръководител, телефон за връзка.
3.5. Изпратените за участие във фотоконкурса снимки не трябва да са предлагани на предишни
конкурси.
3.6. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст;
изостряне на изображението; кропване на снимката.
3.7. Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки ретуширани дигитално
и съдържащи надписи, графики, рамки или дати.
3.8. Компетентно жури ще излъчи победителите. Класираните участници и техните ръководители
ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.
3.9. За всяка категория ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда във всяка възрастова група,
поощрителни награди, както и специални награди.
3.10. Изпратените фотографии остават във фонда на ОДК – Кърджали
4. Срокове : Участниците в конкурса трябва да изпратят своите фотографии до 11.10.2014 г. на адрес:
6600 гр.Кърджали, ул.”Полковник Дервингов” 1
Обединен детски комплекса, За фотоконкурса
5. Организация и финансови условия:
5.1. Наградените ученици се придружават от един ръководител.
5.2. Организаторите осигуряват нощувка /в общежитието на ПГ по електроника/ и вечеря на
17.10.2014 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.
Наградените и селектирани от журито фотографии ще бъдат експонирани в Националната изложба „Фотоприказки”, която ще се открие на 17.10.2013 г. от 17.00 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали.
За въпроси и повече информация:
тел.: 0361/6 23 24
e-mail: odk_ki@abv.bg


 Прочитания: 2607 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign