Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кърджали може да бъде база за пилотни разработки на модели на архитектурно и градоустройствено управление

 20 Октомври 2006

Днес в Кърджали приключи работа двудневната теоретико-практическа конференция “Кърджали 2006” организирана от Съюза на архитектите в България, Дружеството на архитектите в Кърджали и община Кърджали. В края на форума заместник председателя на УС на САБ д-р арх. Тодор Булев обобщи резултатите от двудневния форум. Той изтъкна изключителната важност на конференцията за архитектурнаия живот на Кърджали. Според него, градът като една столица на Източните Родопи заслужава да бъде много по-популярен от колкото е в момента като средищен за една голяма територия защото има голям потенциал за развитие.”Тук поколения български архитекти и урбанисти са създали на практика един нов град,който е много добре скроен,добре функционира, има много зеленина и свой характер.До голяма степен може да се каже ,че Кърджали показва възможностите на съвременното градоустроиство.Ние бихме желали тази същност на града да се развива и да се обогатява.”, сподели арх. Булев.
Специалистът подчерта не малката роля на кмета - инж.Хасан Азис, който има определена визия относно разширяването на експертния потенциал, който да сътрудничи за развитието на Кърджали.
В проведените разговори по време на двудневната теоретико-практическата конференция са набелязани серия от ключови проблеми за града, в решаването на които ще се търси сътрудничеството на архитектурна и инжинерна колегия. В този смисъл инж. Булев каза, че в Кърджали се наблюдава много добър синхрон между действията на администрацията и проектантите на общия устройствен план и на различните подробни градоустройствени разработки.Това е едно много важно условие да се вземат своевременно важни решения и града да се развива добре.По време на форума са дискутирани и проблемите, които стоят пред архитектурната колегия в цялата страна. Обсъдена е била и възможността за сключване на договор за съвместна дейност на Съюза на архитектите и община Кърджали,който да бъде взаимно полезен и да предоставя експертна помощ и съдействие при организиране на конкурси.Като продължение на започналата голяма дискусия от Съюза на архитектите преди една година за планините ,за планинските курорти е бил поставен за обсъждане и въпроса изработването на спецефичен устройствен закон за развитието на Източните и Западните Родопи, който да обедини основните изисквания,системата от режими и да стимулира инвестициите.Това е стъпка към подготвянето на харта “Родопи 2006”.
Във връзка с решаването на проблема с изготвянето на цялостни, градо,устройствени решения между местна власт и частни предприемачи арх. Булев предлага сформирането на екип от архитекти, инжинери, урбанисти и социолози да изработят един спецефичен модел за това как трябва да стане.До този момент няма конкретика в този аспект.
“Аз виждам тук в много по-голяма степен едно общо мислене между хората – специалисти, които работят в общината и цялата проектнатска и архитуктурна колегия,което е един много важен залог за едни успешни архитуктурни реализации.Подчертавам, че тогава, когато има натиск от страна на инвеститорите, но то е в разрез с общественната ценност в такива случаи архитектите, проектантите и администрацията трябва да са на едно мнение. Това в повечето случаи го има тук и затова нещата в Кърджали вървят в правилната посока.”, каза арх. Булев.
Общите изводи от проведената теоретико-практическа конференция според участниците са, че Кърджали може да бъде база за пилотни разработки на модели на архитектурно и градоустройствено управление и те да се реализират и на други места в страната.
Кърджали е една от малкото общини, която се стреми да осмисли своите културно исторически обекти и да изгради нови и стилни знакови структори, които отговарят на днешния ден.
 Прочитания: 2467 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign