Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 01 Декември 2014

На 02.12.2014г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на първото от новата поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
Новата поредицата от 5 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1317 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign