Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Доклад на кмета на Община Кърджали инж. Хасан Азис, по случай деня на Кърджали

 21 Октомври 2006

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ И СЪГРАЖДАНИ,

Позволете ми от свое име и от името на гражданите на Община Кърджали да Ви привествам с добре дошли в нашия град. Благодаря Ви, че уважихте с присъствието си Деня на Кърджали - 21 октомври, за да отбележим заедно 94 години от Освобождението на града.
Искам да поздравя всички жители на общината с празника и да им пожелая здраве, лично щастие и семейно благоденствие, както и воля заедно да превърнем нашата община в привлекателно място за живот и инвестиции, в една добре устроена европейска община, в която да се чувстваме уютно и с която да се гордеем пред нашите гости и туристи. За да постигнем това е необходимо обединяване усилията на всички за икономическото, социално и културно развитие на община Кърджали.

След два месеца България ще стане член на Европейския съюз. Това поставя пред нас нови предизвикателства, изправя ни пред нови отговорности. Стремежът на ръководството на общината е да оптимизира административния процес за по-висока адекватност, надеждност и качество според изискванията на гражданите. Общинска администрация – Кърджали е предприела действия за изпълнение на мерките, заложени в Плана за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация - от присъединяване към интегриране 2003 – 2006 г. През 2006г. Община Кърджали получи ресертификация на Системата за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2000.
С оглед укрепване капацитета на държавната администрация и институционално укрепване и развитие, през периода са предприети мерки за повишаване информираността на гражданите. Приета е Харта на клиента и стандарти за административното обслужване, в която са заложени целите на административните задължения на служителите, информация за предоставяните услуги и очакванията от клиентите. Общинска администрация търси обратна връзка с клиентите си, за да може да анализира получената информация и да предприеме действия за подобряване качеството на обслужването.
Актуалният Интернет–сайт на общината дава възможност на гражданите да получат разнообразна информация за структурата и дейността на Общинска администрация и Общински съвет, да се запознаят с всички нормативни документи от местно значение.
С цел максимално улеснение на населението, а също така и икономисване на време и средства при предоставянето на административните услуги в Община Кърджали от месец октомври функционира “Електронно кметство Бойно”. В момента там могат да се подават документи за пет административни услуги извършвани по електронен път. Това са:
• Удостоверение за раждане – дубликат.
• Удостоверение за постоянен адрес.
• Удостоверение за семейно положение за чужбина.
• Подаване на молба.
• Подаване на жалба.

За да се ускори реализирането на инвестиционните проекти, за нас бе важно привличането и усвояването на средства от предприсъединителните фондове на Европейския съюз и други донори, както и укрепването на капацитета на местно ниво за управление и усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Ако през изминалите две години от мандата говорехме повече за проектите и намеренията си , то 2006 година за нас е годината на инвестициите, които са за над 20 милиона лева, които постепенно превръщат нашия град в европейското лице на България. Както вероятно са забелязали жителите на Кърджали през последните месеци градът се превърна в една голяма строителна площадка.
Като кмет аз съм удовлетворен, че ръководството на общината успява да изпълни основната част от поетите ангажименти пред нашите съграждани. Стартира решаването на едни и приключи решаването на няколко важни проблема на града и общината, които от години наред са били в дневния ред на обществеността – изграждането на нов модерен пазар, укрепването на свлачището край с.Енчец, пускането в експлоатация на детската железница, довършване изграждането на блок 2, строителството на ул.”Джордж Вашингтон”, ремонт на сградите на “Ученически общежития”, асфалтирането на пътя за Перперикон и т.н.

На 18 август беше подписан договор за изграждане на "Пазар на производителите" с Агенция САПАРД. Общата стойност на инвестицията е 8 590 790 лева без ДДС, като 50 % е размерът на безвъзмездната субсидия, която ще се получи след реализирането на проекта и одобрението на приемателната комисия от страна на Агенция САПАРД. Срокът за изпълнение на договора е 31 декември 2007г., но консорциумът, изпълнител на обекта пое ангажимент обектът да е готов в края на юли 2007 г. Новият пазар ще бъде разположен на площ от 23 декара. Предвиждат се места за продажба на плодове, зеленчуци, цветя и риба, изграждане на депо - складова база за съхранение на предлаганата продукция с прилежаща хладилна площ в рамките на 100-150 квм. Строителството ще бъде осъществено от консорциум от пет фирми -“Ардастрой”, “Екип Интернационал”, “Електроизграждане”, “Пъстройинжинеринг” и “Симекс”. Цялостният проект е дело на колектив с ръководител арх. Олег Николов. Още през 2004 година бяхме готови с техническия проект, с Бизнес плана за развитие, с предварителните договори с производителите и с бъдещите наематели, но изчаквахме откриването на процедурата за оценяване на проекти по мярка 05.След дългите ни усилия, договора вече е факт.С реализирането на този проект изпълняваме едно от основните си задължения, отговорности и обещания пред кърджалийската общественост, защото пазарът е един от най-важните инфраструктурни обекти и най-голямата инвестиция в града от 15 години насам, и най-голям проект с инвестиционен характер, изграждан досега от Общината и то със средства от ЕС.
Строителството на новия пазар започна този месец. Ситуиран е временен пазар на площ от 4,1 декара, където след полагане на асфалтова настилка бяха преместени след ремонт 413-те маси от настоящия пазар.
От тази есен в край Кърджали заработи завод за каучукови изделия на турския холдинг “Теклас - България” АД. Това е най-голямата инвестиция в общината през последните 30 години, възлизаща на 9,6 милиона евро. Това е първото предприятие в новата индустриална зона “Юг”, която ще се оформи край пътя Кърджали-Момчилград, за която е разработен проект по ФАР-ТГС. Водеща роля за привличането на тази голяма инвестиция в нашия регион, която ще осигури около 250 работни места, има Ръководството на общината и Общински съвет – Кърджали, които успяха да създадат необходимите условия за привличането на това копиталовложение с последователната си политика.

В навечерието на Деня на Кърджали 25 семейства на правоимащи получиха нотариалните актове за апартаментите си в блок 2 на улица “Добруджа”. Техните имоти са били отчуждени преди 1990 година, а построяването на сградата е продължила над 15 година. Успяхме да осигурим необходимите средства в размер над 1,8 млн.лв. за строителство и изграждане на вертикална планировка, и приключихме строителството. Сградата разполага общо с 60 жилища, 8 ателиета и 29 гаражи. От тази трибуна и от името на предишните и сегашно ръководство на общината искам да поднеса извинения на тези семейства за създадените неудобства и дълго чакане местната власт да изпълни ангажимента си към тях.
След близо осемгодишно прекъсване в началото на август Детската железница в парк “Простор” отново посрещна децата на Кърджали. Към нов живот бе върнат един от старите символи на града. По този начин изпълнихме друго едно обещание отпреди две години към най-малките жители на общината за възстановяване на този атрактивен обект, единствен по рода си в страната. Вложени са 78 хил.лв. за ремонт на тунела-надлез. Фирма “Горубсо” помогна за ремонтта на локомотива, малките художници от школата по рисуване към ОДК изрисуваха вагончетата. “Пътно поддържане” извърши рехабилитацията на релсовия път и Детската железница посрещна на 4 август първите си пътници.

От тази година в Кърджали ще има реална улица“Джордж Вашингтон”, която досега съществуваше само на книга. Строителството й започна през месец юли. Тя е отклонение на улица “Републиканска” и разширение с още едно платно на самата улица “Републиканска” на стойност 1,583 млн.лв.

През годината реализирахме поетапно инициативата си за възстановяване на старите и създаване на нови символи на Кърджали, които са общо 7 обекта. В близките дни официално ще прережем лентата на един от новите символи – лирата на Орфей, който ще се издига на кръговото пространство пред автогара “21 век” с размери 9 м височина и 14 м широчина във форма на лира. Идейният проект за композицията е на известния кърджалийски творец Зиятин Нуриев. Чрез специално съоръжение вода ще се издига до най-високата точка на композицията и оттам ще се стича в езерце. Подходящо осветление ще превърне мястото в едно от най-красивите кътчета на града.
Водната част и зеленото пространство са дело на проф.Каракашев, един от най-добрите проектанти по ландшафтно строителство в страната. Общата инвестиция за оформяне на колелото е около 250 хил.лв.
Възстановяването на фонтана пред Дома на културата е по програма “Красива България”. Проектът е на стойност 55 хил.лв. като половината от тях осигурява общината. Съвместни инициативи на общината и Ротари клуб са оформянето на пространствата около Паметника на Орфей в началото на града и Айше молла чешма. Сред възстановените символи са още Паметника на Освободителите , оформяне на пространството пред Художествената галерия “Станка Димитрова”. От месец септември 2006 г. община Кърджали вече има нов герб. Местният художник Джемал Емурлов спечели конкурса за вписване на девиза в герба на общината, като окончателния проект бе одобрен от Общинския съвет на 28. септември 2006г.

Позволете ми в подкрепа на думите си, че 2006-та е година на инвестициите за Кърджали да посоча още няколко важни за общината инфраструктурни обекти:

През април започна строителството на новия “Главен колекторV-Кърджали” по ул.”Републиканска” и ул.”Заводска” заедно с отливния канал по бул.”Беломорски”. Стойността на проекта е 1,512 млн.лв. Започна и изграждането на обект “Канализация на кв.Боровец”, който е на обща стойност 2,476 млн.лв.Завършено е строителството на първия етап от него – “Главен колектор VІІІ”-от пазара към кв.”Боровец” на стойност 800 хил.лв., който не само ще отведе отпадните води от един голям район, но и след асфалтирането на трасето ще се възстанови и нормалното движение по новата, вече възстановена настилка на улиците, през които минава.
През септември започна изграждане на “Водоснабдяване група Перперек-Мост-Бащино” – І-ви етап, който е на стойност 854 хил.лв.С това допълнително водохващане и неговите съоръжения ще се задоволят напълно нуждите от питейна вода на населението в Перперек, Калоянци и населените места около тях.
Финансирането на основните ремонти на общинската пътна мрежа през настоящата година стана по два начина - от републиканския бюджет, с което извършихме възстановяването на настилката до с.Резбарци-за 93 325 лв ,и основно - от “ПИП” АД общо за над 2 000 000 лева, с които се изгради новия директен път от кв.”Възрожденци” до с. Прилепци и се работи още по четирите основни направления, с което очакваме общинската пътна мрежа да бъде в добро състояние. Възстановихме ул.”Здравец” пред СОУ”Климент Охридски”, предстои възстановяване на улиците “Тутракан” и “Дедеагач”. Основните ремонти през 2006 г. са за 572 хил.лв.
Завършено е строителството на Главен колектор ІХ от Пазара към кв.”Боровец”, който е част и от бъдещата канална мрежа, която ще отвежда водите към Пречиствателната станция.
Като продължение на развитието на транспортната мрежа на града, в момента се проектира бъдещия мост над р.Арда, който ще свърже края на кв.”Възрожденци” директно с пътя за с.Енчец. Възложено е и проектирането на новата улица в края на Парк “Арпезос”-север:от новия мост над р.Арда до Пазара.
До месец октомври по реда на ЗОП бяха възложени и са завършени проектите за 17 обекта на обща стойност 146 хил.л.Сред тях са проектите за улици от кв.Възрожденци-тераси север и юг, улиците “Омуртаг”,Плачи мост”, канализация на Енчец, Горна Гледка и Резбарци –частично, геоложко проучване на трасето на новия мост “Възрожденци”-Енчец, технически проекти за допълнително водоснабдяване на Скална глава, за път с.Костино- - разклона за Бели вир, корекция на дере в Широко поле и Чифлик, светофарна уредба на кръстовището на бул.”Беломорски” и ул.”Металург” и др.Беше извършено и обследване на енергийната ефективност на училищата “Йордан Йовков”, “Отец Паисий” и “П.К.Яворов” на обща стойност 32 хил.лв. Готови са проектите за водоснабдяване на селата Звиница и Крин.
През 2006 г. беше проведен национален конкурс за идеен паркоустройствен проект на парк “Арпезос-“-север и “Бизнес парк” с участието на 7 проектантски колективи.Авторите са водещи фигури в съвременната ландшафтна архитектура и градоустройствено проектиране.Конкурсът бе спечелен от ландш.арх.Ганчо Бакалов и колектив.
Актуализиран бе ПУП-План за застрояване на ж.к.”Възрожденци”-тераса като с проекта се заложиха основните параметри на застрояването по новите нормативи. С проекта основната част от квартала е регулирана и получи градоустройствен статут, така очакван от всички собственици и инвеститори.На базата на тези проекти започва активното изграждане на новите сгради в кв.”Възрожденци”.
Изработени бяха ПУП-ПРЗ зона за отдих с.Енчец – яз. “Кърджали”– окончателен проект, осигуряващ освен статут на съществуващите обекти и нови парцели за застрояване. Изработени бяха проекти за посетителски център “Перперикон”, за преустройство на бившата детска градина “Ян Бибиян” в Дневен център за деца с увреждания.
Община Кърджали участва със свои проекти в изложбата “Изкуства на обществения форум”, която се организира в София от Съюза на архитектите в България /САБ/, Съюза на българските художници, МРРБ, МК, програма “Красива България” и стана лауреат на специалната награда на САБ и Съюза на българските художници за цялостна политика в художественото изграждане на градската среда.
През 2006г. общината ни бе епицентър на земетресение от 4,5-та степен по скалата на Рихтер. Сериозно бяха засегнати жилищни и обществени сгради в 14 населени места. Постоянната комисия за защита на населението при БАК/ПК за ЗНБАК/ към МС отпусна средства за преодоляване на последиците от труса на стойност 491 025 лв. за жилищни и административни сгради. Бе създадена организация за закупуване и раздаване на строителни материали на място в засегнатите райони.
Отделно за преодоляване на последствията от стихийни природни бедствия ПКЗНБАК отпусна средства за 17 обекта , по-големите от които са “Укрепване на свлачището по пътя Кърджали-Енчец”, “Възстановяване на въжен мост-с.Ненково”,повреди по уличната мрежа на територията на общината .С решение на ПКЗНБАК от 21 август Община Кърджали получава още 2 547 760 лв. за преодоляване на последици от интензивните валежи през юни 2006 г.
Усъвършенствана бе подготовката на Постоянната Общинска комисия за защита на населението при бедствия аварии и за работа при възникване на кризисни ситуации. Подобрена бе организационната и методическата дейност на органите за управление и спасителния персонал. Актуализиран бе Общинския план за провеждане на Спасителни неотложни аварийно - възстановителни работи при бедствия аварии и катастрофи.

През 2006 г. общината участва като водещ партньор в изпълнението и управлението на следните проекти:
1." Партньорство за по-добър шанс за младите хора”
Проектът ще приключи през ноември. По този проект се извършва ремонт на сградата на Младежки дом - Кърджали.

2. "Въвеждане на фамилно компостиране в Община Кърджали"
По проекта са закупени 193 компостера за домашно компостиране, които са раздадени на пилотни домакинства в 12 населени места в общината. Проведени са обучения на бенефициентите за използването им.

Реализиращи се проекти, в които Община Кърджали е партньор :

 Проект “Живо наследство” с водеща организация: Ресурсно–изследователско дружество Залцбург, Австрия.
Финансира се от Програма INTERREG ІІІ B CADSES и е на обща стойност: 1 057 000 евро. Партньори този проект са общини и организации от седем държави – Австрия, Италия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния и България. Оа Кърджали е една от двете общини в България, която получава след конкурс финансиране по програма INTERREG ІІІ B CADSES.

ІІ. Проекти, очакващи одобрение от различни донори:
• Проект “Партньорството – пътят към успеха”
• Проект “Да промоцираме заедно туристическия потенциал на трансграничния регион Източни Родопи
• Проект “Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот
• Проект “Устойчиво бъдеще – за региона на слънцето”


През 2006 продължи изпълнението на пет от осемте проекта получили финансова подкрепа от Бюджет 2005. Общата сума на отпуснатите средства за съфинансиране е 15 413,75 лв., като общия размер на проектите е 57 167 лв. Всички подкрепени проекти са в сферата на образованието и младежките дейности и отговарят на приоритетите на Община Кърджали в тези области.
За 2006 още два проекта на неправителствени организации получиха финансова подкрепа в размер на 2 182 лв. съгласно Правилата за предоставяне на финансова подкрепа от Бюджет 2006 г. Тези два проекта са на обща стойност 25 027 лв. и също са в сферата на образованието.

Общинската собственост е един от важните източници за осигуряване на финансови приходи на общината. Ефективното управление, стопанисване и стриктно прилагане на законодателството в областта на собствеността зависи изцяло от предприетите навременни мерки и взети целесъобразни управленски решения. В тази връзка бе изготвена Програма за управление на собствеността на Община Кърджали, която бе приета на заседание на Общински съвет през април 2006 г.Извършената инвентаризация на имотите – общинска собственост, дава възможност за по-комплексен поглед на процесите, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост и нейното поддържане.Съществен е моментът на легитимиране на общината като собственик с оглед възпрепятстване и ограничаване действията на частни лица по снабдяването им с документи за собственост за имоти общинска собственост.Най-важното в тази насока е ускоряване процеса на актуване на собствеността и създаване на електронна база-данни за всички актувани имоти по местонахождение, вид и статут, като много полезна и улесняваща работата на служителите в това отношение се оказа въведената програмна система Акстър-имоти.
Към 30.09.2006г. са реализирани общо 61 сделки с общинска собственост, като общият размер на приходите от продажба на нежилищни имоти възлиза на 1 735 365 лв.По-значими са сделките за продажба на 3 парцела от застроителна група “Север” на бивш казармен терен в централната част на града с обща площ 8 163 кв.м. на стойност 1 301 800 лв. и на имот от бивш Междуучилищен център на стойност 95 550лв.
Приключи конкурсната процедура за продажба на парцел с площ 13 441 кв.м., отреден за общинска автогара на стойност 1 400 777 лв.Предстояща е продажбата на бивше училище “Н.Й.Вапцаров” в кв.”Веселчане” и два парцела от бившия казармен терен в район жп гара, отредени за хипермаркет за бяла техника и хранителен супермаркет.Към приключване е процедурата за продажба на 44 общински жилища по административен ред, постъпленията от които възлизат на 730 300 лв.
От продажби по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол са реализирани приходи в размер на 969 000 лв., от които 147 428 лв. постъпления от сделки, сключени предишни години на разсрочено плащане и 821 572 лв. директни плащания от продажби през тази година .Успешно приключиха сделките по този ред за продажба на ресторант “Ракета” на стойност 532 100 лв., на градска баня на стойност 225 хил.лв. и на две търговски помещения в бл.2 в кв.”Възрожденци” на обща стойност 64 500 лв.
За осъществяване на търговска дейност на открито са изработени и монтирани съоръжения с унифициран дизайн – 10 маси за продажба на плодове и зеленчуци в централната част на града и 4 павилиона за продажба на сувенири и пакетирани хранителни стоки и напитки в подножието на архитектурно-историческия комплес “Перперикон”.
Бюджет 2006 г. на община Кърджали е комплексно съобразен с централното финансиране на делегираните от държавата дейности,собствените ресурсни възможности, дългосрочните планове и текущите приоритети на общината.Бюджетът е изведен на база заявените потребности и ангажименти към местната общност.
През годината изпълнението на финансовия план на общината се извършва в условията на продължаваща финансова децентрализация.Към 30.09.2006г. бюджета на Община Кърджали е разчетен в размер на 34 590 389лв. и към момента е изпълнен близо 70% или 22 864 600лв. Като цяло Община Кърджали се справя нормално с тазгодишните параметри на бюджета си. Местната изпълнителна власт акцентира върху оптималното оползотворяване на обществените ресурси. Целта й е чрез бюджетния процес да осигури стабилност и достатъчност на публичните услуги. Направена е крачка към по-голяма прозрачност при финансирането на дейностите, чрез механизми за финансово управление и контрол, както и разширяване на гражданското участие и контрол. За съжаление, големият процент неразплатени разходи от минали години, необезпечените 7% резерв за финансиране на държавните дейности, рефлектират негативно върху изпълнението на бюджета. Приходите,които получаваме по закон не могат да покрият равнището на извършваните дейности и услуги в общината.
През 2006г., с бюджета си, Община Кърджали поддържа близо 200 броя заведения – 47броя детски градини, 33 броя училища, ученически общежития, Център за работа с деца, Обсерватория, Диспансер за пневмофтизиатрични заболявания, Общински център за култура и младежки дейности, 48 броя кметства и кметско наместничество, 29 броя здравни кабинети в училищата, спортни обекти, плувен басейн, паркове и други.

Уважаеми дами и господа,
Безспорно задължение на всяка община е да работи по поддръжка и изграждане на пътища , на водоснабдяване, на улично осветлениеблагоустрояване и други комунални дейности. Смятам, обаче, че е време след дългите години на преход да отделим по-голямо внимание и на духовността в нашия живот. Това бе една от причините за старта на нашата инициатива за възстановяване и създаване на нови символи на Кърджали, която обхваща 7 обекта. При изключителен успех премина и изложбата “Майстори на българската живопис”-Колекция Кърджали, в галерия “Академия” на НХА , която организирахме съвместно с вестник “24 часа”. Поради големия интерес времетраенето на изложбата беше удължено от 9 на 12 дни.Представихме 34 реставрирани картини на класици от фонда на галерия”Станка Димитрова”. Целта ни беше да изнесем една от проявите за Деня на Кърджали извън рамките на общината, за да покажем с какво богатство разполага района ни. Досега тези картини не са представяни пред ценители извън нашия град.
От тази есен стартираме възстановяването и на културни празници “Светлини над Родопите” с обща изложба на местните художници, като намерението ни е догодина да обогатим и разширим съдържанието с включване и на други прояви в областта на литературата и културата.
През 2006-та продължиха и трите инициативи, насочени към най-малките жители на общината:
- “ На градина с играчката любима”- почти всички детски градини получиха като дарения играчки и касетофони. За всяка детска градина бяха осигурени телевизор, DVD, дискове с детски песнички и приказки.
- “Да освежим света, в който живеем”- се прие с радост и нетърпение от малчуганите. Първи децата от ОДЗ”Дъга” с помощта на кмета хванаха четката в ръце и започнаха да освежават детската площадка. Училищата и кметствата също имаха възможността да прояват инициатива при боядисването на оградите, спортните площадки с бои, предоставени като дарение.
- “На училище с усмивка” – за трета година 750 първокласници получиха за първия учебен ден книжки с детски приказки и послание с подписа на кмета.

И тази година учениците влезнаха в ремонтирани сгради и физкултурни салони. Всяко едно училище, начално, основно и средно имат нови компютърни кабинетиотговарящи на всички изисквания за съвременни компютърни кабинети са предвидени допълнителни средства.
Приоритет е създаването на столово хранене за всички ученици и ефективна организация на целодневно обучение.
Поради голямото желание на родителите децата им да посещават ясли, бяха открити 3 нови яслени групи с капацитет до 26 деца .


Продължи нашето сътрудничество в различни области с побратимените общини от Гърция,Турция,САЩ, Русия. На 5 май т.г. подписахме договор за сътрудничество с община Гаази Осман паша,Турция.Наша делегация гостува за първи път в побратимената руска община Владимир за празниците на техния град – 9 септември.
На 10- дневен лагер в побратимената гръцка община Комотини, Гърция летуваха за втори път 20 деца от Кърджали на възраст до 15 години.По покана на турската побратимена община Гаази Осман паша в Истанбул на скаутски лагер бяха 95 деца , които получиха сертификати за кандидат скаути. Ученици от Комотини бяха със свои връстници от Кърджали на почивка в Равда . По покана на гр.Гебзе танцовият състав на ОУ с. Охлювец участва в международен фестивал с танцьори от Грузия , Унгария , Азърбейджан и Турция .
Ученик от нашия град ще живее и учи в продължение на една година в американската побратимена община Елхарт, в щата Индиана. Обменът с Елхарт ще продължи,а през пролетта на 2007 г. очакваме техни ученици и родителите им в нашия град. Журналисти от Кърджали заедно с ръководството на общината гостуваха на побратимената община Комотини, където поставихме указателна табела за Маказа като знак на нашето желание за по-бързо отваряне на прохода.
ДАМИ И ГОСПОДА,

Приоритет за ръководството на община Кърджали е училищното и детско здравеопазване. През настоящата година се извърши дооборудване на здравните кабинети в кметствата с необходимия медицински инструментариум.
В изпълнение на съвместния проект между Холандския червен кръст и БЧК – Кърджали, в който Община Кърджали е партньор, се изгради и оборудва малък ХОСПИС към Дома за възрастни хора. Продължава интензивната дейност на Общинския съвет по наркотични вещества. Беше проведено анкетно проучване “Ученици и психоактивни вещества” сред учениците от 7 до 12 клас в учебните заведения в Община Кърджали. През тази учебна година съвместно с фондация “Индекс” ще се реализира проект “Превенция и анти-агресия” в две училища в града сред учениците от 1 до 5 клас.
В началото на годината беше разкрита нова социална услуга - предоставяне на храна за дома на майки с деца от 1 до 3 години, в 5 детски заведения в града. Предстои до края на годината да се разкрие такава услуга и в детските градини на 4 кметства от общината.
В областта на трудовата заетост се разработват, защитават и реализират проекти по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. По тази програма работят над 120 социално слаби лица.
` През отчетния период се работи и по осигуряване, доставяне и разпределение на хуманитарни помощи за здравни и социални заведения, детски градини и училища, за хората в неравностойно положение. Осъществени бяха ползотворни контакти със следните дарители : Социална служба на Община Баден Баден – Германия, Салгренска болница град Гьотеборг – Швеция, фондация БУКИ – Германия – “Помощ за деца в България”, фондация “Помогни на нуждаещите се” – Пловдив.
Благодарение на това са доставени и раздадени: оборудвана линейка за МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски”, медицинско оборудване, лекарства и консумативи, постелъчен инвентар и кухненска посуда, дрехи и обувки, ученически пособия и играчки, оборудване за училищата и компютри. Очакваме микробус, дарен от Англия, който ще бъде предоставен на Домашен социален патронаж. По-важните от помощите са: специални медицински легла, медицински шкафчета, матраци, инвалидни колички и пособия за хора с увреждания, постелъчен инвентар и медицинска апаратура и т.н.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Искрено вярвам във волята и възможностите на всеки от нас, че заедно ще успеем да се справим с предизвикателствата, които ни очакват след приемането ни в Европейския съюз. Усилията ни за превръщането на Кърджали в града от мечтите ни ще продължат и през 2007г. Смятам, че след дългите години на загърбване на духовността, културата и изкуството е време те да станат част от нашите приоритети, защото именно те ще ни помогнат да съхраним своята идентичност в голямото европейско семейство и ще ни помогнат да пренесем във времето – за поколенията – традициите и гордостта, че сме жители на Кърджали и България. Ние, кърджалийци, винаги сме демонстрирали достойнство в трудни моменти, защото сме хора с дух, с богата душевност и толерантни. Това ми дава увереност, че заедно ще успеем да превърнем община Кърджали в по-добро място за живот и реализация не само за нас, но и за нашите деца.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ!


 Прочитания: 7074 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign