Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на проекто-бюджета на община Кърджали за 2015 година

 06 Декември 2014

Обществено обсъждане на проекто-бюджета на община Кърджали за 2015 година бе проведено в бизнес-инкубатора снощи. За да се запознаят с рамката на годишната план-сметка тук бяха дошли експерти от администрацията, общински съветници от всички групи съветници в местния парламент, граждани. В обсъждането участваха председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа, кметът инж. Хасан Азис, неговите заместници Иван Велев, Юсеин Ахмед, Мухарем Мухарем и Елисавета Кехайова.
А в началото проекто-бюджета на община Кърджали за 2015 година представи главният финансист в администрацията Валентин Иванов. Проекто-бюджетът за 2015 година е в размер на 36 700 000 лева. В сравнение с бюджета през 2014 година, който в първоначалния вариант бе 36 913 000 лева, план-сметката за 2015 година е с малко над 200 000 лева по-малък. „Основна цел на проекто-бюджета е постигане на финансова стабилност и по-добра бизнес среда и увеличаване на възможностите за кандидатстване по проекти на ЕС”, подчерта Валентин Иванов.
По думите му през следващата година е предвидено погасяване на 4 заема от фонд „Флаг”, сумите от който са усвоени през 2014 година. Единият от тях е дългосрочен и е принос за финансиране на проект за енергийна ефективност. Падежът на този заем е през 2019 година. Останалите три заема очакваме да бъдат погасени през 2015 година, каза Иванов.
Стана ясно, че през 2015 година няма предвидено увеличение на местните данъци и такси, което означава, че няма да бъде увеличена данъчната тежест на бизнеса и физическите лица. Отчетени са предложенията за продажба на активи и приходите от съответните данъци и местни такси.
След представянето на проекто-бюджета бе дадена думата за въпроси и предложения, свързани с него.
Председателят на групата съветници на БСП Милан Миланов попита какво ще се направи за намаляване на дълга на общината, който е доста сериозен. Той изрази и опасения, че този дълг може да се увеличи с оглед на факта, че 2015 година е изборна и управляващите могат да се изкушат да харчат повече от колкото е предвидено в план-сметката.
Финансист № 1 на администрацията отговори, че през 2015 година ще се разчита много на събирането на дължимото от предходни години или така наречените недобори. С тези събрани суми от предходни години имаме намерение да разплащаме предходни разходи, каза Иванов.
След като взе думата кметът инж. Хасан Азис определи проекто-бюджета за 2015 година като социален, бюджет на икономическия растеж и бюджет, който дава възможности за привличане на средства от европейските фондове.
„Въпреки, че този бюджет ще е по време на изборна година и всеки би се изкушил да го нарече предизборен, аз обаче бих искал този той да бъде бюджет на задържане на позицията, в която се намира община Кърджали и на началото на финансовото подобряване на общината през следващите години”, каза градоначалникът. И още: „Този бюджет е насочен към най-слабите социални групи от нашето население. Той е социален. Философията на бюджета е да не натоварваме хората с допълнителна данъчна тежест, а да подобрим финансовото състояние.
Този бюджет трябва да предполага определен икономически растеж. Освен че не натоварва най-уязвимата част от населението, той не натоварва и бизнеса.
Това е бюджет, който дава възможности за допълнително привличане на средства от европейските фондове. Заложените средства от тях са почти толкова, колкото е и общия бюджет на общината”, коментира инж. Хасан Азис.
Той не пропусна да отбележи, че община Кърджали има да събира около 5 милиона лева, дължими от юридически и физически лица. В този контекст той призова ресорния заместник-кмет Иван Велев да провежда по-успешна и рестриктивна политика спрямо длъжниците.
Той се обърна и към останалите свои заместници, които участваха в общественото обсъждане на проекто-бюджета за 2015 година. По думите му по-активна и агресивна политика ще трябва да провежда Юсеин Ахмед по отношение на управлението, стопанисването и разпореждане с общинско имущество, за да се стабилизират и увеличат приходите в общинската хазна. „Например когато разпродаваме общинско имущество ние си представяме, че общината ще остане без собственост. Но от друга страна всяка разпродажба би могла да бъде свързана с възможност за инвестиция. Въпросът е дали дадена разпродажба носи допълнително инвестиции в община Кърджали”, коментира инж. Азис.
Към заместник-кмета по строителството Мухарем Мухарем градоначалникът се обърна с думите да провежда „по-добра, консолидирана и точна политика и по-добър капиталово разчет, който да не предпоставя допълнителна задлъжнялост на общината”, защото „през 2015 година хората в града и малките населени места очакват подобряване на инфраструктурата”.
„От гледна точка на това, че бюджетът за 2015 година ще бъде социален, разчитаме много и на колежката зам.кмет Елисавета Кехайова. Трябва да се отговори и на всички очаквания, които имат спортни клубове и мероприятия, социални дейности, които са ангажимент на общината”, каза инж. Азис. .
„Рестриктивна политика, ясна по отношение на издължаване към доставчици и по-добра работа със средствата от външно финансиране и използване на фондовете от ЕС, за да може да се прехвърли тежестта от общинския бюджет към евросредствата”, обобщи той.

Още снимки
 Прочитания: 2009 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign