Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

100 % е завършено строителството на Пречиствателната станция за отпадни води в Кърджали

 10 Декември 2014

100 % е завършено строителството на съоръженията, сградите и комуникациите в рамките на Пречиствателната станция за отпадни води в Кърджали, изграждаща се по проект "Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа" по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”Това съобщи днес на пресконференция ръководителят на проекта инж. Митко Синабов. Стана ясно, че вече са завършени работите по вертикалната планировка и озеленяването. Изпълнени са тротоарните настилки и асфалтирани довеждащия път и площадковите пътища.Завършен е и довеждащият водопровод до Пречиствателната станция и външното електрозахранване. Доставено и монтирано е цялото, предвидено в проекта, технологично оборудване, обхващащо машини, поместени в съоръжения и сгради по пътя на пречистване на отпадъчната вода, по пътя на третиране на утайките, генериращи се по време на пречиствателния процес, както и в зоната на сградите и съоръженията на газовото стопанство на Пречиствателната станция за отпадни води. Доставено е и оборудването за лабораторията на станцията, а всички офиси, работни и спомагателни помещения в административната, стопанската, както и в обслужващите сгради към отделните технологични възли на станцията, са обзаведени.
Пред представителите на медиите ръководителят на проекта инж. Митко Синабов направи и кратък преглед на дейностите, които трябва да бъдат завършени до края на края на изпълнение на Договора за инженеринг на Пречиствателната станция и довеждащата инфраструктура до нейната площадка. Предстои да бъдат изпълнени дейности, свързани с извършването на така наречените „сухи” проби - завъртането на електродвигателите и проби с чиста вода. След това предстоят и 72 -часовите проби за станцията.
Инж. Синабов съобщи, че от общо предвидените работи по изграждане на водоснабдителни тръби, включващи реконструкция и разширение степента на реализация съгласно заложените индикатори за новоизградена водоснабдителна мрежа е 7.272 или 100%.
На 95% са приключили дейностите и по изграждане на канализационната мрежа. Те обхващат подмяна на канализационните тръби по определените трасета. От общо заложените за изграждане канализационни тръби с дължина 23.236 км. са изпълнени канализационни клонове с дължина 22.013 км.
До края на изпълнение на Договора за изграждане и реконструкция на ВиК мрежата предстои да бъдат изпълнени още няколко дейности и това са -пресичането на Главен път I-5 (Хасково – Черноочене – Кърджали – Маказа), кв. Веселчане, довършителни работи по изграждане на главен колектор XI в кв. Веселчане, по изграждане на главен колектор II, в кв. Студен кладенец и по изграждане на канализационни клонове в част от кв. „Прилепци” в Кърджали.
В рамките на днешната пресконференция за изпълнението на проекта говори и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той припомни дългата история до стартирането на реалните строителни работи през подготовката на техническите проекти по предпресъдинителната програма ИСПА и се спря на някои проблеми, с които са се сблъскали по време на строителните работи на реализиращия се проект.
Първият е свързан с неудобствата, причинени на кърджалийци, живеещи в районите на изпълнение на дейностите. Вторият- преминаването на участъка от пътя за Маказа. По думите на инж. Азис там е била използвана технология, чрез която не е нарушено пътното платно, като са били спазени всички клаузи на законодателството при подобни участъци изградени по Оперативна програма „Транспорт”. Един не по.-малко важен проблем е бил свързан с инфраструктурата, през която преминава централният водопровод в кв. „Възрожденци”. Около 1 250 метра от този водопровод вече е изместен и така собствениците на имоти там вече могат да реализират своите инвестиционни намерения, подчерта инж. Азис.
Пред представителите на медиите градоначалникът не скри задоволството си от изпълнението на проекта и конкретно от Пречиствателната станция за отпадни води. По думите му тя е сред най-модерните, изградена по немска технология и даваща възможност не само за пречистване на водата, но и за получаване на сух продукт при утайките.
„Община Кърджали е отличник при изпълнението на този проект”, заяви не без гордост инж. Азис и подчерта, че той се случва въпреки финансовите затруднения.
„На 100 процента са изпълнени Пречиствателната станция за отпадни води и заложената в проекта водопроводна мрежа, а на 94 процента – канализационна мрежа, при разплатени едва 50 на сто от средствата”, каза инж. Азис.
Проект "Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа" по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” е по ОП ”Околна среда” и е на стойност 69 970 080 лева. Собственият принос на община Кърджали е в размер на 2 099 102 лева, 13,5 млн.лв. е националното съфинансиране и малко над 54 млн.лв. от Кохезионния фонд.

Още снимки
 Прочитания: 1431 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign