Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

76 лични асистенти са предназначени от 26 януари

 02 Февруари 2015

От 26 януари в община Кърджали са предназначени 76 лични асистенти, които обслужват 76 потребители.До 31 декември 2014 година те работеха по проект„Подкрепа за достоен живот", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „АЛТЕРНАТИВИ" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". След кратко прекъсване наетите по проекта получиха възможност отново да бъдат ангажирани с дейността личен асистент във връзка с постановление на Министерски съвет прието на 15 януари тази година и влезнало в сила на 23 януари, след обнародване в Държавен вестник и споразумение между Агенцията за социално подпомагане и Община Кърджали.
Така бе обезпечено финансирането на социалната услуга "личен асистент" до стартирането на новите операции по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. По този начин се осигури и непрекъсваемост на финансирането до отпускането на средствата по новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Преназначаването на личните асистенти е в срок до 31 март 2015 г. с опция за продължаване в зависимост от наличния финансов ресурс. Услугата се предоставя само на лицата и от лицата със сключени договори към 31.12.2014 година, като не е предвидено приемане на нови потребители.


 Прочитания: 1190 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign