Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Домашен социален патронаж отбелязва Световния ден за социална работа и 40 години от основаването си

 11 Март 2015

На 19 март социалните работници в община Кърджали ще отбележат Световния ден за социална работа. Най-старата общинска структура предлагаща социални услуги в общността в Кърджали е Домашен социален патронаж, която през тази година ще отбележи 40 години от своето създаване.
През далечната 1975 година първите обслужвани от него лица са 30. Днес броят им е 200. Това са лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени подробности и нямат близки, които да се грижат за тях, лица с трайно намалена работоспособност над 72% и деца с увреждания.
Близо десет вида са услугите предоставяни по домовете за тях от социалните работници в Патронажа. Нуждаещите се могат да заявят и получат услуги свързани с поддържане на личната им хигиена и хигиената в жилищните помещения на домовете им, битови услуги, като заплащане на ел. енергия и др. Оказва им се съдействие и при изготвяне на необходими документи. Домашен социален патронаж Кърджали предлага и транспортно обслужване на тежко болни лица и хора с увреждания, което извършва със собствен специализиран автомобил.
Храната, която се предоставя по домовете се приготвя в собствена кухненска база, а транспортирането й става с три автомобила.
Общинската структура осъществява и други дейности, свързани със социалното обслужване на жителите на община Кърджали. През 2011 година, след 17 години прекъсване, към Патронажа бе отворена детска млечна кухня. Тя бе създадена като част от проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Бе извършен основен ремонт на помещенията на Домашния социален патронаж и поставено ново оборудване. В настоящият момент детската млечна кухня предоставя храна на 130 деца. Инструктор по хранене определя специализираното меню за най-малките. Потребителите й са на възраст от 6 месеца до 3 години, а условие да получават храна от млечната кухня е те да нямат алергии към храни.
В периода от 01.02.2013 г. до 31.05.2014 г. успешно бе реализиран проект „Чрез подкрепа към промяна”, финансиран по схема „Помощ в дома" на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". Като резултат от това бе създадено Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. Проектът приключи, но звеното продължава да работи, като показа устойчивия начин за реализиране на различен тип дейности не само в сферата на социалните услуги. Към днешна дата към звеното работят пет домашни санитари, които обслужват осем потребители по домовете.
От август 2013г. в кухненския блок на Домашен социален патронаж се подготвя и раздава храната за 80 потребители на Обществената трапезария, която функционира през зимните месеци.
Наличният персонал в Домашен социален патронаж е от 28 човека, като в това число влизат социални работници, кухненски и обслужващ персонал.

Още снимки
 Прочитания: 2500 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign