Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Децата от ЦНСТ "Детска мечта" живеят в среда близка до семейната

 16 Март 2015

В Центъра за настаняване от семеен тип „Детска мечта” в Кърджали се настаняват деца без увреждания. Центърът бе създаден през 2009 година по проект „Детска мечта - център от семеен тип за деца от 3 до 7 г.” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Децата, настанени в Центъра, са на възраст от 3 до 8 години и на практика вече са интегрирани в обществото. Те живеят в близка до семейната среда.
Центърът е разположен в сградата на Дома за медико-социални грижи, в автономно крило, което вече осем години е дом за тях. Всяко дете има лично пространство в обособените спални помещения. Малчуганите са настанени по две в стая в съответствие с тяхната възраст и пол. Децата с пряка роднинска връзка /братя или сестри/ не се разделят. За всяко от децата е осигурено персонално гардеробче, в което да пази дрехите, личните си вещи и принадлежности за собствена употреба. През свободното си време и в почивните дни децата имат на разположение обширна всекидневна, обзаведена като в семеен дом. Освен добри условия на живот и персонални грижи, децата в Центъра посещават масова детска градина и училище, които им помагат да преодолеят социалната изолация и да догонят в развитието си своите връстници. Оказва им се и индивидуална психологическа подкрепа, при подготовката за реинтеграция в биологичните семейства или в случай на осиновяване.


 Прочитания: 3481 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign