Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

40 потребители с психични проблеми обслужва Център „Орфей”

 17 Март 2015

Вече пет години в община Кърджали работи Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Орфей”. Той бе създаден в рамките на съвместен проект между Сдружение за психосоциална рехабилитация „Орфей”, Община Кърджали и Държавна психиатрична болница в областния град, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и към днешна дата продължава успешно дейността си.
В момента Центърът се посещава от 40 потребители на възраст от 30 до 60 години. Услугата за тях е почасова и всеки може да съобрази своето лично време с предлаганата терапия и програма. Целта е хората с психични проблеми да бъдат максимално рехабилитирани, така че да се интегрират успешно в обществото, коментира директорът на социалното заведение Петя Варналиева.
Услугите, които предлага Центъра за посещаващите го са широко профилни и съобразени с различните целеви групи. Първата включва хора с психиатрични диагнози и хронични психични заболявания с необходимост от медикаментозно лечение, а втората - лица, които имат само психични проблеми и за тях не е нужна медикаментозна терапия.
В Центъра се извършват различни психо-социални дейности - трудо-терапия, арт-терапия, музико-терапия, игри за изграждане на социални умения. Чрез тях потребителите се научават на умения, които им помагат в социалната интеграция и личностното усъвършенстване. Учат се да се справят сами при лекарствена терапия и да имат самостоятелен контрол на симптомите на заболяването. За всеки потребител, включен в програмата "Психологическо консултиране", е осигурена възможност за индивидуална работа.
Важна част при рехабилитирането на хора с психични проблеми е работата и със семейството на болния. Към тях е насочена програмата „Работа в семейството”. Чрез нея се осигурява възможност за повишаване на знанията и уменията във връзка с психичната болест и се подобряват семейните взаимоотношения.
Организираният „социалният клуб” към център „Орфей” е място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и за почивка. Членовете на клуба участват в редица индивидуални и групови дейности, пригодени за техните потребности и възможности. Дейностите са занимателни и образователни.
Екипът, който работи с потребителите на Център „Орфей”, е мултидисциплинарен. В него са включени психолог, двама трудотерапевти, социален работник, медицинско лице и санитар.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Орфей” се намира на ул. Славянска 9 в Кърджали.

Още снимки
 Прочитания: 1405 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign