Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

8 момичета и момчета намериха своя дом в Защитено жилище за младежи с увреждания

 18 Март 2015

Шест момичета и две момчета от социални домове в страната вече имат своя нов дом - изграденото Защитено жилище за младежи с увреждания по проект „Дом за всяко дете”, изпълнен от Община Кърджали и финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Настаняването на тези млади хора е в резултат на изпълнението на проект „Дом за всяко дете – 2”, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.
За изминалите малко повече от шест месеца настанените в Защитеното жилище в кв. „Байкал” вече са усетили грижата, вниманието и любовта с която се отнася екипът към тях. Това дава и своите резултати. Младежите вече имат изградени битови навици, както и създадена комуникация с екипа и обкръжаващата ги среда в квартала. Петима от тях посещават Помощното училище „Петър Берон” и се обучават по индивидуална програма. Двама от потребителите, настанени в Защитеното жилище, посещават Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Орфей” и един посещава Дневен център „Надежда”.
Дейностите, които се предлагат в Защитеното жилище, са адаптирани според възможностите на младежите, като целта е те да бъдат включени в такива, които развиват социалните им умения и интереси. Тук те се учат на готварство, градинарство и на дейности от ежедневието, подчерта управителката Айтен Гюлейман. Потребителите живеят в среда близка до семейната, което е много важно за тяхната адаптация и подготовката им за самостоятелен живот.
В защитеното жилище младежите живеят при много добри битови условия. Всеки от тях разполага със индивидуална стая, има голяма добре оборудвана кухня, просторна трапезария и градина, където те прекарват свободното си време.
Грижата към 8-те потребители на Защитеното жилище за младежи с увреждания в кв. Байкал е 24 часова, а екипът е от пет души. На разположение на потребителите са двама възпитатели, които помагат на младежите в ежедневната им дейност, трудотерапевт, който организира и ръководи трудотерапията на потребителите с цел изграждане на определени трудови навици у тях, медицинска сестра и управител.


 Прочитания: 1770 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign