Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В Кърджали бе открит официално Бизнес инкубатор

 31 Март 2015

Министърът на икономиката Божидар Лукарски, областният управител Илия Илиев и кметът на Кърджали инж. Хасан Азис откриха официално „Бизнес инкубатор – Кърджали“.„ Създаването и развитието на Бизнес инкубатор е ключова предпоставка за насърчаване на предприемачеството на регионално ниво. Това е част от политиката на държавата за насърчаване на малкия и средния бизнес в по-слабо развитите икономически региони на страната, какъвто е и Кърджали.Сигурен съм, че съвсем скоро експертизата, с която разполага екипът на инкубатора, ще съдейства този проект да даде своите положителни резултати", заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски преди да прережи лентата. „Надяваме се с втория бизнес инкубатор да бъдат подпомогнати предприемачите в региона и се даде тласък за развитие на малкия и среден бизнес в общината”, подчерта кметът на Кърджали инж. Хасан Азис.Той посочи, че Кърджали разполага с технически проект за промишлена зона, която е с площ от над 250 000 кв.м.„Освен от европейските фондове, ние разчитаме и на помощ от Министерството на икономиката за реализирането на този проект. С него Кърджали ще успее да привлече много повече чужди инвестиции", подчерта още инж. Азис. В тази връзка градоначалникът припомни, че през последните години общината е успяла да реализира инвестиция за над 50 млн. долара и Кърджали вече е център за производство на детайли за автомобилостроенето, също така са привлечени инвеститори за газификацията на областния град. Инж. Хасан Азис заяви, че очакването на община Кърджали е да бъдат положени усилия както на местно, така и на национално за създаване условия на производство и инвестиции на зелено.„Бизнес инкубаторът е важна част за създаване на нови кадри, надявам се в скоро да се развият нови бизнес идеи и предприемачите да получат подкрепа, което е предпоставка за създаване и на нови работни места”, коментира и областният управител Илия Илиев. Проектът „Бизнес инкубатор- Кърджали” е финансиран от Оперативна програма" Развитие на конкурентоспособността на българската икономика- 2007 – 2013”. Проектът е реализиран по Закона за задълженията и договорите „Бизнес инкубатор – Кърджали”. В него партньори са местните фирми и организации „Българска финансова група” ООД, „Гарс” ЕООД и Народно читалище „Обединение 1913”. Освен основната сграда за настаняване на фирми в квартал „Байкал" с 10 офиса на инкубирани фирми, по проекта е изграден и Фронт-офис в сградата на НЧ „Обединение 1913", в който работят петима експерти на постоянни трудови договори. Фирмите могат да получат безплатен достъп до всякаква информация, експертна помощ и широк кръг от услуги. Залата на бившето кино „Обединение" е превърната в Зала за обучение, презентации и изложения. Тя разполага с 200 места и модерно оборудване, отопление, осветление и озвучаване. В нея ще се организират обучения и презентации на инкубираните фирми и на други желаещи, ще се провеждат семинари и конференции, ще се случват ежегодни браншови търговски изложения, обясни Камелия Чолакова, секретар на читалище „Обединение 1913”.

Още снимки
 Прочитания: 1381 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign