Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 03 Април 2015

Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи поименните списъци на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на проекти за общи устройствени планове през 2015 г. във връзка с изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията от 2014 година.
5.3 млн. лв. ще получат 44 общини, които са с потенциал за развитие на туризъм и през 2014 г. са сключили споразумения с Министерство на инвестиционното проектиране, имат сключени договори за изработване на общ устройствен план или са в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Сред тях е и община Кърджали.
Одобрената прогнозна сума за финансово подпомагане за община Кърджали е в размер на 163 650 лева. 70% от плащанията ще бъдат извършени през 2015 година, а окончателното плащане в размер на 30% от одобрената цялостна сума през 2016 година.


 Прочитания: 1537 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign