Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение за курсове по начална и специална военна подготовка 2015/2016г.

 06 Април 2015

Обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка може да се провежда, само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната, за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка.
Участието на студенти, които са български граждани в обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка е доброволно.
Обучението в курсове по начална и/или специална военна подготовка, организирана във висшите училища, военните академии, висшите военни училища осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена военна специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност.
Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно,
а на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност.
Курсове по начална военна подготовка се организират и провеждат само във висшите военни училища.
Курсове по специална военна подготовка могат да се организират и провеждат освен във висшите военни училища и във всички висши училища в страната, сключили двустранно споразумение с Министерството на отбраната.
Обучението на студенти в курсове по специална военна подготовка може да се провежда и от преподаватели от гражданските висши училища, когато това е предвидено в сключеното двустранно споразумение по чл. 30, т 7. на Наредбата на Министерски съвет за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища.

1. КУРС „НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА” Продължителност на курса:
3 учебни седмици по 8 учебни часа на ден.
Място на провеждане на курса:
НВУ „Васил Левски” – факултет „Общовойскови” – гр. Велико Търново, факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен и факултет „Авиационен” – гр. Долна Митрополия.
Изисквания към обучаемите:
– да са български граждани;
– да са студенти;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
– да са физически здрави

2 „СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”
2.1. Курс: „ОЦЕЛЯВАНЕ В ЕКСТРЕМАЛНИ ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ”

Продължителност на курса:
2 учебни седмици по 8-10 учебни часа на ден.
Място на провеждане на курса:
факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”.
Изисквания към обучаемите
Да са български граждани; да са студенти; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да са физически здрави. – да са преминали курс „Начална военна подготовка”.

2.2. Курс: „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”
Продължителност на курса: 2 учебни седмици по 6-10 учебни часа на ден.
Място на провеждане на курса: факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”


КОНТАКТИ:
Областен Военен Отдел – Кърджали 0361/65318
Офис за военен отчет – общ.Кърджали 0361/62979


 Прочитания: 1366 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign