Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Работна група между Кърджали и Одрин ще работи за съвместни европейски проекти

 15 Април 2015

14 април, ще се запомни в историята на Кърджали с подписването на двустранен договор за сътрудничество между нашата и общината в Одрин. По думите на двамата градоначалници Реджеп Гюркан и инж. Хасан Азис – едно закъсняло във времето събитие. Но както се казва, по-добре късно отколкото никога.
За целта в ранните сутришни часове за Одрин замина 30-членна делегация, водена от кметът инж. Азис. Тя включваше още неговите заместници Юсеин Ахмед и Мухарем, Мухарем, секретарят на администрацията Сезгин Бекир, председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа, омбудсманът Расим Муса, общински съветници от всички групи представени в местния парламент, общински експерти, журналисти.
Всички те бяха радушно посрещнати в двора на кметството в Одрин, а малко след 11 часа започна и церемонията по подписването на споразумението.
След като покани гостите от България с думите „добре дошли” кметът на община Одрин Реджеп Гюркан каза:
„Град Едирне е една врата, която се отваря за Кърджали към Турция, а Кърджали е врата, която ни отваря към България и Европа. Двата града имат общо историческо и културно наследство.”
Реджеп Гюркан изрази съчувствието си към пострадалите от свлачищата и наводненията в община Кърджали. По думите му жителите на двете общини трябва да се подпомагат, за да се предпазят от подобни природни бедствия. Гюркан изрази силната си надежда правителствата на България, Турция и Гърция да предприемат мерки за предотвратяване на бедствията причинени от наводнения.
Темата за наводненията и справяне с проблема беше засегната и по-късно по време на приятелската визита в Одрин по време на брифинга, който дадоха двамата градоначалници. А ето какво каза преди подписването на побратимяващия двете общини договор кметът инж. Хасан Азис:
„Кърджали и Одрин са свързани емоционално, исторически, икономически и човешки. Затова ние бяхме длъжни да подпишем този договор. Кърджали също е врата към нашите сърца и човешки взаимоотношения. Това е врата към приятелството, комшулука, балканите и Европа. Нека този договор е пример как две общини от две съседни държави могат да работят за постигане на общите си цели”.
След изказването на двамата кметове, те подписаха договора за сътрудничество между община Кърджали и община Одрин. А кметът инж. Хасан Азис беше подготвил и изненада за одринския си колега. Той го покани да се чукнат по стара българска традиция с великденски яйца, което Реджеп Гюркан прие с радост. Оказа се, че кърджалийското яйце е по-здраво от одринското.
Церемонията продължи с поднасяне на подаръци от двете страни. Одринският градоначалник подари на колегата си статуята , символизираща традиционните мазни борби – традиция запазена отпреди 6 века. Инж. Азис пък подари на Реджеп Гюркан картина изобразяваща Каменната сватба край Кърджали.
Ето и съдържанието на самия договор за сътрудничество между общините Одрин и Кърджали, подписан на 14 април 2015 година:
„В духа на добрите взаимоотношения, създадени между нашите две държави, Община Едирне, Република Турция и Община Кърджали, Република България декларират намерение за сътрудничество в областта на туризма, културата, социалните грижи, екологията, търговията и икономиката.
В дух на солидарност и взаимно доверие, в рамките на своите законови правомощия, кметовете на двете общини се споразумяха за побратимяване на общините Едирне и Кърджали и декларират реализирането на това сътрудничество както следва:
Член 1
След подписването на този протокол между кметовете на Община Едирне, Република Турция и Община Кърджали, Република България, двете общини стават „побратимени“. Кметовете, както и населението на двете общини декларират своите приятелски чувства. Двете общини ще полагат взаимни усилия за затвърждаване и доразвиване на тези взаимоотношения.

Член 2
Община Едирне и Община Кърджали ще подготвят дългосрочни съвместни проекти за развитие, финансирани от Европейския съюз. Тези проекти ще имат за цел сътрудничество в областта на туризма, културата, социалните грижи, екологията, търговията, икономиката и справянето с природните бедствия.

Член 3
За реализирането на общи проекти ще се създаде съвместна работна комисия с представители на двете общини. В изпълнение на своите задължения, комисията ще заседава най-малко веднъж месечно и за резултатите от своята работа ще представя доклад пред кметовете на общините.

Член 4
Страните по протокола ще полагат усилия за взаимно представяне на своята култура чрез организиране на културни прояви като изложби, фестивали и др. Двете общини ще полагат усилия и за развиване на своето сътрудничество и в областта на младежките дейности и спорта, комуникациите, средствата за масово осведомяване. В тази връзка и двете общини ще работят съвместно с неправителствени организации, сдружения, образователни институции, функциониращи на тяхна територия и при необходимост за реализиране целите на това сътрудничество, ще ги привличат за свои партньори.
Член 5
В Едирне има два обекта, които са в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. В тази връзка Община Едирне ще оказва техническа и експертна помощ на Община Кърджали при контактите си с ЮНЕСКО.

Член 6
Община Едирне и Община Кърджали ще си сътрудничат в областта на икономиката и търговията. В тази връзка двете общини ще предприемат действия и ще съдействат за създаване на контакти и осъществяване на сътрудничество между търговско-промишлените палати и фирми, функциониращи на териториите на двете общини.

Член 7
Двете общини, чиито територии имат стратегическо географско разположение с регионално значение, ще си сътрудничат за защита на природата и околната среда, отстраняване на факторите за замърсяване на околната среда, информираността на населението в сферата на екологията и справянето с природните бедствия. При необходимост ще подготвят съвместни проекти, финансирани от Европейския съюз за справяне с природните бедствия.

Член 8
Към настоящия момент България е пълноправен член, а Турция е кандидат за член на Европейския съюз. В рамките на двустранното сътрудничество двете общини ще обменят опит и ще оказват категорична подкрепа за съвместна работа на своите специалисти.

Член 9
При необходимост този протокол за сътрудничество между Община Едирне и Община Кърджали ще може да се променя след взаимно решение на страните. Този протокол е безсрочен и има за цел да установи братски и мирни отношения между двете общини. При настъпили обстоятелства, които налагат прекратяването на този договор, е необходимо решение на Общинския съвет и за това решение да се уведоми отсрещната страна.

Член 10
Протоколът за сътрудничество между Община Едирне и Община Кърджали е съставен на турски, български и английски език. При спорове по отношение на тълкуването и превода, за разбирателство текста на английски език ще има предимство. Протоколът за сътрудничество се състои от 10 члена, съобразен със законовите разпоредби на двете страни и е подписан на 14.04.2015г. от г-н Реджеп Гюркан – кмет на Община Едирне и г-н Хасан Азис – кмет на Община Кърджали.



Хасан Азис Реджеп Гюркан
Кмет на Община Кърджали
Република България Кмет на Община Едирне
Република Турция”

Още снимки




 Прочитания: 1407 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign