Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Педагози и психолози от региона участват в семинар „От другата страна на зависимостта"

 16 Април 2015

Секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества Валентина Грудева, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКЗППМН/ Даниела Стефанова и колегите и от Ардино и Черноочене, обществени възпитатели и педагогически съветници от учебни заведения в Кърджали, се включиха в работата на организирания в Стара Загора двудневен професионален форум на тема „От другата страна на зависимостта”.
Форумът бе открит днес в хотел „Сити”. Той се организира от Превантивно-информационният център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества – Стара Загора, по Програма за борба срещу употребата и злоупотребата с наркотични вещества на местно ниво, насочена към рискови групи „Мрежата-3”. Лектори са изявени психолози и лекари с безценен опит по темата, опитни и доказани експерти от партньорските организации: Регионална здравна инспекция, Дирекция „Бюро по труда”, сектор „Пробация”, ДПБ „Д-р Георги Кисьов” – Раднево, Моделен център за социална превенция – София, „Бонклиникс” – Стара Загора, МКБППМН – Стара Загора,НПО „Свят без граници“.
Като резултат участващите във форума придобиват нови познания и практически умения за правилна комуникация и изграждане на доверителни отношения, консултиране, справяне със стрес, за използване на други методи и подходи за превантивна работа и ще имат възможност да споделят мнения, досегашен опит и добри практики.
Подобни срещи допринасят за повишаването на информираността, уменията и опита на работещи в сферата на превенцията обществени възпитатели, педагогически съветници,социални работници и други специалисти, коментира секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали Валентина Грудева. Тя сподели, че в професионалния двудневен форум участват заинтересованите организации не само от Кърджали и Стара Загора, но и от Хасково и Габрово.
Освен тренинга за специалисти, по време на срещата ще се проведе и обучителен семинар за младежи доброволци от младежките съвети и клубове към Общинските съвети по наркотични вещества в четирите града, които ще надграждат знания и практически умения за работа с превантивни програми, ще развиват нови умения за комуникация и асертивност, с цел въздействие за промяна в поведението на връстници с рискова употреба на психоактивни вещества.

Още снимки
 Прочитания: 1623 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign