Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ – Кърджали организира информационни събития в общините в Област Кърджали

 20 Април 2015

През месец април 2015 г. ОИЦ – Кърджали стартира поредица от 7 информацонни срещи, които са част от националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“. На тях ще бъдат представени резултатите от допитването до гражданите в какво искат да се вложат европейските средства през новия програмен период. На срещите са поканени да присъстват потенциални бенефициенти от различни целеви групи. Те ще имат възможност да се запознаят, с основните приоритети на новите оперативни програми за периода 2014-2020 и переспективите, които те дават за реализиране на проекти.
Първата информационна среща бе проведена на 20.04.2015г. в град Кърджали
а 21.07.2015 г. от 9.00 в залата на Общинска администрация в град Момчилград ще се проведе втората информационна среща
Информационните срещи са част от дейностите по проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”. Прочитания: 1583 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign