Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Повече от 230 жители от община Кърджали са подали заявления за необходимост от личен асистент

 23 Април 2015

Общо 232 заявления за потребители и 187 за лични асистенти са подадени в община Кърджали за услугата „личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” до крайния срок 9 април. Съгласно указанията по проекта вече са проведени интервютата с кандидатите и е извършено класирането като имената на одобрените са изложени в сградата на общинска администрация Кърджали.
От подалите заявления 187 кандидати за личен асистент 1 се отказал по лични причини, двама не са се явили, а 3-ма са получили под 12 точки, което не им дава възможност да работят като лични асистенти. За останалите 181 кандидати предстои да бъде проведено обучение по проекта.
Паралелно с подбора на кандидатите за личен асистент се извършва и социалната оценка на кандидат-потребителите на услугата. Община Кърджали е партньор в изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, който се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане. Според подписаното споразумение за община Кърджали по проекта се отпускат 9 600 часа. Разпределението на часовете за потребителите и необходимият брой лични асистенти, ще бъде извършено от екипа по проекта. Според членовете му най-напред трябва да бъде удовлетворена нуждата от личен асистент на децата, които са 29, на младите хора, както и самотно живеещите. Водещо в цялата процедура е нуждата на потребителя, заяви Василка Григорова – старши експерт в общинска администрация. Тя допълни, че ще бъдат включвани хора до изчерпване на предоставените 9 600 часа. По думите й някои от тях могат да получат максималния брой часове грижа, а други по 1 – 2 часа. Назначените като лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” ще бъдат ангажирани в рамките на десет месеца.
Въпреки изтеклия срок за подаване на заявления по проекта, интересът към услугата личен асистент е голям и в общинска администрация продължават да постъпват питания по него. Екипът на проекта уточнява, че в методиката за работа е записан втори етап за подаване на заявления, който ще бъде с продължителност 15 дни. Той ще се реализира в периода от 22 юни до 10 юли, когато отново могат да бъдат подавани документи за лични асистенти. Важно условие за кандидатите е те да са лица в трудоспособна възраст и да не са пенсионирани по възраст и стаж.
Ще припомним, че услугата „личен асистент” бе предлагана от община Кърджали по проект „Подкрепа за достоен живот", по който 76 лични асистенти обслужваха 76 потребители. Прочитания: 1550 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign