Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Няма драстично увеличение на противообществените прояви сред подрастващите през 2014г.

 23 Април 2015

35 разгледани възпитателни дела с 58 извършители, това са сухите цифри, с които може да се отчете част от дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Кърджали. Данните за изминалата 2014 година обобщи секретарят на Комисията Даниела Стефанова. Тя коментира, че противообществените прояви сред децата в община Кърджали са в пъти по-малко в сравнение с другите областни центрове в България. Няма и тежки престъпления с участие на малолетни и непълнолетни. Най-честите негативни прояви, с които се сблъскват в работата си членовете на Комисията, са кражбите на джиесеми както в училище, така и на обществени места.
Агресията сред децата съществува ежедневно, споделя още г-жа Стефанова, но по нейни лични впечатления в повечето случаи тя остава скрита от възрастните докато не се прояви в своите тежки форми.В тази връзка много важна е ролята на разкритите приемни на обществените възпитатели в учебните заведения на територията на общината. Именно в тях се разглеждат случаите на агресия, била тя вербална или реална и предприемат мерки, за да не се стига до възпитателни дела. Обществените възпитатели са 15 и работят на територията на 7 училища.Към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни функционира и консултативен кабинет, в който работи специалист –клиничен психолог. Към този кабинет се насочват деца и родители, които имат проблеми. За миналата година най-тежката възпитателна мярка -настаняване във възпитателно училище интернат, е наложена само за едно дете. Работата на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни не е свързана само с разглеждане на конкретни случаи за извършени негативни прояви от подрастващите. Членовете й, сред които психолози, педагози, юристи, лекари, експерти и общественици, съсредоточават усилията си в превантивни мероприятия, насочени към децата.


 Прочитания: 1580 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign