Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обществена коалиция за здраве – Кърджали отчете успешна дейност за последните три години

 28 Април 2015


Обществена коалиция за здраве – Кърджали отчете успешна дейност за последните три години. На отчетно-изборното събрание на Сдружение “Обществена коалиция за здраве – Кърджали” бяха изнесени данни за периода 2012-2014 година. Зам.- председателят на ОКЗ Кърджали доц. д-р Жени Стайкова, дм съобщи, че усилията на УС са били насочени върху контрола на факторите за риска на здравето – тютюнопушене, нездравословно хранете, артериална хипертония, ниска двигателна активност, профилактика на захарния диабет и остеопорозата, както и реализация на проекти. Организарини са редици кампании, кръгли маси, профилактични прегледи, анкетни проучвания, изготвени са и разпространени множество информационни материали, а резултатите са популяризирани чрез медиите. Бе припомнено, че за своята дейност от учредяването през 1997 г. Коалициата е получила високо обществено доверие, много признания и отличия. Благодарение на Коалицията през 2011 г. Кърджали е обявен за първия в страната град на здравната култура. ОКЗ работи в областта на профилактиката и промоцията на здравето чрез обединяване усилията на местната власт, медицинското съсловие, бизнеса, журналистите и НПО с отношение към проблемите на общественото здраве.Методично ръководство за организация на профилактичните дейности в община Кърджали е Програма СИНДИ на СЗО – Програма за интегрирана профилактика на хроничните неинфекциозни болести. От 2011 г. Общинският съвет продължава действието на ОКЗ за още един 10-годишен период (2011-2020), като включва и детската й компонента – проект “Здрави деца в здрави семейства”.
„Равносметката за дейността на Обществената коалиция за здраве е добра. За периода 2012-2014 над 13 хиляди души са били включени в организираните инициативи на Коалицията, което означава, че тя наистина е насочена към хората. От тях 2 176 са били обхванати в различни проучвания, а 10 875 са преминали през кабинета СИНДИ. Това е една много добра основа, която дава възможност да се видят факторите, влияещи на общественото здраве. При 60-70 хиляди население на община Кърджали, всеки шести жител през последните три години е бил обект на различни изследвания и то в личното му качество. Смятам, че занапред трябва да насочим усилията си към привличане на местния бизнес,т.е. местните фирми да станат наши по – активни партньори”, коментира кметът на Кърджали инж. Хасан Азис, който е председател на УС на Обществената коалиция за здраве.
Г-н Азис подчерта, че дейностите за намаляване рисковите фактори за обществено здраве ще продължат и занапред. В тази връзка той подчерта, че е полагал усилия заедно с екипа си да подобри жизнената среда с нови паркови пространства и подобрение на инфраструктурата. Бе анонсирана идеята за мащабно проучване на детската заболеваемост в общината като бъдат обхванати учениците и децата от всички училища и детски градини. Вече са проведени разговори с ръководствата на МБАЛ ”Д-р Атанас Дафовски”, РК на БЛС, със специалисти от една от големите софийски болници, която може да предостави мобилни екипи. Обсъжда се и идеята освен подрасващите, в кампанията да бъде включена и група от възрастни жители. „По този начин ще бъде направена една цялостна здравна картина на хората от община Кърджали. В следващите месеци предстои всичко да бъде прецизирано”, обясни кметът на Кърджали. Той изрази надежда, че с подкрепата на всички заинтересовани страни, мащабната кампания може да бъде успешна.
На срещата, проведена в Дома на здравето на РЗИ Кърджали, стана ясно, че въз основа на постигнатия опит по програма СИНДИ в периода до 2020 г., Управителният съвет и Коалицията ще продължи политиката на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, която има за цел да ограничи разпространението на рисковите фактори за здравето, като поставя акцент върху профилактиката на заболяванията, ранната им диагностика и навременното им лечение.
Събранието преизбра за председател, зам.-председател и секретар инж.Хасан Азис, доц. д-р Жени Стайкова, дм и д-р Тодор Черкезов, дм. В УС бяха избрани д-р Магдалена Маринова, д-р Спас Пасев, д-р Марин Мухтаров, Елван Гюркаш, Иван Бунков и инж. Иван Колев.
За членове на новия Контролен съвет бяха предложени и избрани доц. Дора Янчева, д-р Соня Ангелова и Сезгин Бекир.

Приложение:
Отчет за извършената дейност за периода 2012 – 2014 година(презентация)

Още снимки
 Прочитания: 1831 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign