Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Докладът на учените от МГУ за свлачищата препоръчва спешни мерки за укрепването им

 29 Април 2015

Кметът инж. Хасан Азис представи днес пред журналисти официалния доклад-анализ на експертната група от МГУ за свлачищните процеси в община Кърджали. Като зони, които се нуждаят от спешни укрепителни мерки в документа са посочени активизиралите се през февруари-март свлачища в селата Сипей, Енчец и Невестино. Докладът ще бъде предложен за гласуване от общинските съветници на утрешното заседание на Общинския съвет. На тази база ще бъде предложена за гласуване и декларация до председателя на Народното събрание, президента, премиера, националния омбудсман и областния управител, в която ще се настоява за отпускане на средства за спешното укрепване на най-засегнатите зони от свлачищата през март. Декларацията ще бъде предоставена на всички групи в Общинския съвет днес.
В рамките на следващата седмица кметът инж. Хасан Азис ще предложи на народни представители от ГЕРБ и ДПС заедно да се търсят срещи със споменатите институции. Поискана била и среща с премиера Бойко Борисов, на която кърджалийския градоначалник ще представи както данните от експертния доклад на учените от МГУ, така и декларацията.
„С това ние ще приключим с административния и институционалния подход за намиране на решение на проблема със свлачищата. Ако не получим разбиране, сами разбирате, че тревожността и напрежението на жителите на селата Сипей,Енчец и Невестино расте. Това ще ни даде възможност с повече хора да отидем и търсим съдействие от институциите за решаване на проблема.
Кметът инж. Хасан Азис представи доклада като акцентира върху мерките, които препоръчват геолозите от МГУ за най-засегнатите села от свлачищата през март – Сипей, Енчец и Невестино.
В село Сипей се наблюдават два свлачищни участъка – в източната и в западната част на селото. В западната част са засегнати терени с площ от 20 декара. Предложението е укрепителните работи да се изпълнят на два етапа – авариен и цялостен. С първия етап се цели да се ограничи по-нататъшното развитие на свлачищния процес. Ще се даде възможност да се възстанови и инфраструктурата.
Застрашените сгради от свлачищните процеси в югоизточната част на селото са 14 на брой. Поради това е изключително важно своевременно да се извършат укрепителни мероприятия. Геолозите препоръчват да се изпълнят дренажи и понижаването на нивото на подземните води, както и да се изгради противосвлачищна силова конструкция.
В доклада се препоръчва спешно да бъдат извършени укрепителни мероприятия по пътя за Енчец поради опсността от активизирали се свлачища. Предложението за входа на село Енчец е предварително да бъдат извършени проучвания за конкретизиране на границите на свлачищния процес и да бъде организирана мониторингова система за определяне на векторите на преместване и дълбочинния обхват на свлачищните процеси.
За зоната на гребната база е необходимо да бъдат проведени инженерно-геоложки проучвания, които да направят оценка на съвременното състояние на свлачищния процес, да изяснят обхвата и на тази база да се оразмерят и изградят укрепителни противосвлачищни съоръжения.
Кметът инж. Хасан Азис акцентира и върху препоръките от доклада на учените-геолози за укрепване на свлачището в село Невестино, където са засегнати три къщи. Изграждане на укрепителна пилотно-анкерна система, корекция на дерето, за да се ограничи ерозионната му дейност и вертикална планировка на терените са препоръките на учените геолози от МГУ.


 Прочитания: 1323 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign