Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Финализираха проекта „Дом за всяко дете – 2”

 29 Април 2015

Днес бе обявено финализирането на проект „Дом за всяко дете-2” и отчетени резултатите от дейностите реализирани по него. В заключителната пресконференция участва и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, а сред гостите бяха директорът на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” Нермин Мехмед, главният експерт отдел Мониторинг и оценка в Агенция за социално подпомагане Лилия Кирилова, директорът на Дирекция „Социално подпомагане”-Кърджали Красимир Ралев, директори и управители на общинските институции, предлагащи социални услуги в общността. В пресконференцията се включи и целият екип по проекта с ръководител зам.-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова, координаторът и директор дирекция „Хуманитарни дейности” в общинска администрация Ширин Сюлейман и техническият изпълнител и главен експерт в общинска администрация Нели Попова.
Проект „Дом за всяко дете-2” е с продължителност 14 месеца и стартира на 1 март 2014 година. Реализира се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а финансовата му стойност е 554 424,40 лв.
На заключителната пресконференция ръководителят на проект „Дом за всяко дете-2” Елисавета Кехайова направи обстоен преглед на извършеното през изминалите месеци и обобщи резултатите.
Тя коментира, че с реализацията му са постигнати заложените в началото цели, създаден е устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции и вече е създаден модел за развитие на резидентни форми на услуги в Община Кърджали – центровете за настаняване от семеен тип и защитено жилище.В рамките на представената презентация всяка една от петте дейности бяха подробно описани и коментирани.
В резултат на реализирането на проекта, в община Кърджали са разкрити три Центъра за настаняване от семеен тип, всеки от които е с капацитет 14 деца, и едно Защитено жилище за осем младежи и девойки с увреждания. Назначен е и предвиденият по проекта персонал за тях.
В Центровете и Защитеното жилище е създадена среда близка до семейната, при която децата и младежите получават необходимата им индивидуална грижа и изграждат умения за самостоятелен и независим живот. За всички потребители е осигурена 24 часова грижа, достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите им, организирани са и заниманията им за свободното време, като те се съобразяват с индивидуалните потребности на всеки.
Реализацията на всяко начинание, освен положителни страни, има и своите проблеми и те не бяха скрити от екипа на проекта „Дом за всяко дете-2”. Сред проблемите, посочени от ръководителя на проекта Елисавета Кехайова, бяха такива свързани с подбора на персонала и големия брой кандидатстващи по длъжности без необходимата психологическа подготовка, недостатъчния брой кандидати за медицински специалисти и текучеството на персонала.
„Всеки успешно реализиран проект носи удовлетворение за хората работили по неговата реализация и за тези, които остават да работят в изграденото, в случая трите центъра от семеен тип и защитеното жилище в община Кърджали. А те ще продължат да функционират като такива благодарение на решение на Общински съвет Кърджали, с което се гарантира устойчивостта на проекта”, коментира днес и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той съобщи и още една добра новина, че от 1 май трите центъра от семеен тип и защитеното жилище стават делегирана от държавата дейност.

Още снимки
 Прочитания: 2091 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign