Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обединен детски комплекс- Кърджали става на 20 години

 01 Юни 2015

През 2015 г. се навършват 20 години от създаването на Обединен детски комплекс в гр.Кърджали. През 1995 г. три извънучилищни звена - Център за работа с деца, Ученическа спортна школа и Център за ученическо, техническо и научно творчество се преобразуват в Обединен детски комплекс. Обединен детски комплекс гр. Кърджали е извънучилищно педагогическо учреждение в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес чрез организиране на дейности в свободното време.

20 години ОДК - Кърджали е престижна школа за откриване и развитие на талантите и дарованията на децата от града, за организиране на дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата в областта на науката, техниката, технологиите, изкуствата, отдиха и спорта.
ОДК – Кърджали е най-големият детски комплекс в Източните Родопи, в който се обучават деца и ученици от 5 до 19 годишна възраст в три направления: «Изкуство», «Наука» и «Спорт».
Комплексът предлага 26 педагогически форми на пряка работа с децата – клубове, школи, състави, кръжоци, съобразени с желанията, интересите и свободното време. В тях ежегодно се обучават над 500 деца и ученици. Формите са отворени и достъпни за всички деца, независимо от социалното им положение, етническа принадлежност и вероизповедание. Обучението в ОДК е безплатно.

ОДК е и място за провеждане празници, тържества, изложби на детски рисунки, фотографски изложби, състезания, карнавали, конкурси и др., в които се включват над 2000 деца от града и общината всяка година: Анти-СПИН кампания и парти, благотворителни акции, Коледна работилница, Детски Коледен празник, Бдение в памет на деца и младежи, загинали при трагични инциденти, Работилница за мартеници, Детски празник с Баба Марта, акция «Любовта е вечна» - за 14 февруари, акция по залесяване «Да засадим живот», регионална среща «Земята - наш дом», Пролетен детски карнавал, Празник за Деня на Земята, Открита младежка сцена, Великденски детски празник, Ден на Европа, Първо юнски детски празник, Летен градски лагер и др.
През изминалите години Обединен детски комплекс гр. Кърджали е постоянен партньор на Община Кърджали при организирането на многобройните публични прояви свързани с деца и ученици. Детският комплекс успешно партнира и на Областна управа, РИО, културни институции, училища.
Вече 7 години ОДК – Кърджали съвместно с Община Кърджали организират Национален празник на детското изкуство «Вълшебният свят на Родопите» с включени Национален конкурс за детска рисунка «Вълшебният свят на Родопите» и Национален конкурс за фотография «Фотоприказки». Ежегодно в конкурсите участват над 700 детски рисунки и фотографии от цялата страна. Всяка година се връчват над 40 награди за І, ІІ, ІІІ място, поощрителни награди и 14 специални награди.
Националният празник на детското изкуство «Вълшебният свят на Родопите» е единствената ежегодна национална проява в гр.Кърджали, която е включена в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката.

Възпитаниците на ОДК са носители на престижни международни, национални и общински награди и отличия. През тази година школите в ОДК завоюваха над 100 награди. Със своята дейност и постижения ОДК се превръща в своеобразен притегателен център и успява да влияе върху формиране на нови устойчиви нагласи у все повече деца и младежи.

ОДК ще отбележи своята 20 годишнина с Тържествен концерт на 4 юни от 18.00 ч. в Дома на Културата.


 Прочитания: 3421 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign