Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът инж. Хасан Азис: С парк „Арпезос Север” Кърджали доказа, че може да сбъдва мечтите си

 06 Юни 2015

С изграждането на парк „Арпезос Север”, разположен на територия от над 40 000 кв. м., Кърджали доказа, че може да сбъдва мечтите си, каза пред стотици кърджалийци кметът инж. Хасан Азис в словото си при официалното откриване на третата част от най-големия парк в България в градска среда в последните 20 години. Това стана по време на тържество, в което участваха самодейни състави при ОДК, читалища и Дома на културата.
В третата част от приключилото строителство на парка, открита днес, приоритетни са спортните съоръжения – за мини футбол, плажен волейбол, хандбал, баскетбол. Тук е изградено и единственото в България кегелбан-игрище, разположено в парк. За по-възрастните посетители на тази част от парка има фитнес уреди, а за най-малките – паркови игрушки от всякакъв тип.
Над 2000 растителни вида оформят зеленото пространство около спортните съоръжения, а видеокамери следят за нарушители.
Гости на тържеството по откриването на третата част на Парк „Арпезос-Север” – ІІІ етап бяха народните представители Шабанали Ахмед, Салиха Емин, Ердинч Хайрула и Айхан Ахмед, заместник-областният управител Селвие Ахмед, председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа, омбудсманът Расим Муса, духовниците – енорийският свещеник отец Петър Гарена и районният мюфтия Бейхан Мехмед.
Домакинът инж. Хасан Азис определи днешния ден като исторически за Кърджали.
„Това е ден исторически не само за Кърджали, но и ден, който ще се впише в историята на парковото строителство в България. Реализирахме още една голяма мечта на Кърджалийци – на това място да имаме просторни паркове. Този парк е плод на дългогодишните усилия на ръководството на общината. Още през 2005 година бе обявен конкурс за проектирането му. Цели 10 години ни струваха усилията той да придобие днешния вид. Това бяха всеобщите усилия на ръководството на общината, хората от проектантския екип, усилията на проектанти, архитекти, строители. Благодарение на тези усилия Кърджали се превръща в най-зеления град, не само в България и на Балканите, но и в Европа.”, каза пред стотиците кърджалийци, дошли на тържеството, кметът инж. Хасан Азис.
В словото си той акцентира и върху следващия етап от цялостното изграждане на парк „Арпезос-Север”, където основен паркообразуващ фактор ще бъде амфитеатрална конструкция. Градоначалникът отново изрази своята убеденост, че в парковото пространство ще бъде изграден и „Луна-парк” с всичките необходими за това съоръжения за забавление.
Ландшафтният архитект на проекта за изграждане на парк „Арпезос-Север” Ганчо Бакалов поздрави кърджалийци за новата придобивка и подчерта, че ръководството на община Кърджали е единственото в страната, което провежда в най-пълна степен приоритетната политика на ЕС на рагионите, а именно реализиране на регенерация и естетизиране на увредени терени и конверсия на бивши военни имоти.“Този документ е създаден в рамките на проект «Изграждане на парк „Арпезос-Север” – ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Още снимки
 Прочитания: 1764 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign