Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОУ „П.К. Яворов” в Кърджали второ в страната като "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола"

 13 Юни 2015

ОУ „П.К.Яворов” в Кърджали бе отличено с приза "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола" на тържествена церемония в Министерството на образованието и науката. То зае второ място в категория „основни училища” сред излъчените 15 училища от 70 в цялата страна, включили се в инициативата. Наградата прие директорката на школото Елена Янева, а на церемонията присъства и главният учител в учебното заведение Росица Средкова, която е и представител на Националната мрежа за децата.
Инициативата се реализира за втора поредна година и е на Министерството на образованието и науката, в партньорство с фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" (ДОИТ) и Националната мрежа за децата.
Оценяването на участващите е извършено по десетобална система на всяко училище, прилагайки следните критерии: Училището работи по темата "Равнопоставеност на половете"; Училището работи по превенция на насилието, вкл. насилието, основано на пола; Училището има разработен механизъм за противодействие на тормоза; Училището има сформиран координационен съвет; Училището има План за действие по превенция на тормоза; Училището работи с родителите и има активно Училищно настоятелство; Изчерпателност и съдържателност на отговорите в анкетата.
Всичките училища са много добри и в същото време напълно различни в усилията си да постигнат безопасна училищна среда без агресия и насилие, посредством цялостна разработена политика за ненасилие и толерантни отношения.
С оглед на значимостта на проблематиката за изграждане и поддържане на училищна среда, в която взаимоотношенията се градят върху равнопоставеност и равни възможности за включване в живота на училищната общност, съвместната инициатива между МОН, фондация ДОИТ и НМД допринесе за осветляване на действително креативните усилия на отличените училища в посока на следване и изграждане на политиките за ненасилие в училище.


Още снимки
 Прочитания: 1754 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign