Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 17 Юни 2015

Отменя се втори етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа".
Съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014ВО05М9ОР001-2.2015.001-С00О1, Приложение I „Описание на проектното предложение", е предвидено подаване на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти на два етапа, като първият етап бе осъществен в периода 27.03.2015г.-09.04.2015г.
От Екипа на проекта на национално ниво съобщават, че към момента финансовият ресурс по проекта е разпределен и броят на оценените вече кандидат-потребители е значителен. По тази причина Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" разреши да не се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, който бе определен за периода 22.06.2015г.-10.07.2015г.


 Прочитания: 1407 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign