Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Няма да има втори прием на заявления по проект "Нови възможности за грижа"

 22 Юни 2015

119 лица от които 20 деца от община Кърджали имат назначени лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа". За тях почасовата индивидуална помощ ще бъде предоставяна до края на февруари 2016 г. от обучени и наети общо 111 лични асистенти.
Общо 232 заявления от кандидат-потребители и 187 – от кандидати за лични асистенти бяха подадени в община Кърджали за услугата „личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” до крайния срок - 9 април 2015г.. От тези 232 кандидатури на 231лица бяха извършени оценки на потребностите им от социална услуга „личен асистент” от Дирекция „Социално подпомагане”. Те станаха основа за класирането на всички, които са изявили желание да получават услугата. За периода след 9 април до 25 май, когато са назначени първите лични асистенти и са включени потребителите за ползване на услугата „личен асистент” са починали осем души, четирима са се отказали от участие в проекта, а на един потребител е била прекратена социалната услуга, поради заминаване на личният му асистент в чужбина.
Въпреки големия интерес и желание от страна на гражданите няма да има втори прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, обявен първоначално за 22 юни.
Като причина за отмяната на втория прием от Агенцията за социално подпомагане посочват големия брой потребители, които вече ползват услугата, както и големия брой чакащи кандидат-потребители и одобрени кандидати за лични асистенти. От управляващия орган на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" е дадено разрешение да не се обявява втори етап на приемане на заявления, тъй като той ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не биха се реализирали. Финансовият ресурс вече е разпределен и броят на оценените вече кандидат-потребители е значителен. Неангажираните на първия етап от проекта са включени в регистър и ще могат да бъдат обхванати в проекта при отпадане на действащ потребител или личен асистент.


 Прочитания: 1643 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign