Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Продължава изпълнението на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”

 01 Юли 2015

Продължава изпълнението на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/014 който се финансира от Оперативна програма „Регионално разитие” 2007-2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
След подписването на анекс към договора, срокът за изпълнението на проекта бе удължен на 24 месеца. Удължаването на срока за изпълнение е свързано с необходимостта от допълнително време за съгласуването на проектните разработки с компетентните институции, тяхното приемане и одобрение. По проекта са изготвени технически паспорти на сградите на 4 учебни заведения и 3 културни инстититуции в гр. Кърджали. Разработените са 9 работни проекта, от които 2 проекта за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и ремонт и реконструкция на уличната мрежа в сфера "Градска среда", 4 проекта за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на учебни заведения в гр. Кърджали и 3 проекта за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на културни институции в гр. Кърджали.


 Прочитания: 1157 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign