Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 01 Юли 2015

На 29.06.2015 г. в гр. София Кметът на Община Кърджали инж. Хасан Азис подписа Споразумение по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Със споразумението Управляващия орган на Оперативната програма делегирана на Община Кърджали функциите на междинно звено за оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на програмата. По тази ос ще бъдат финансирани проекти, включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на 39 градове за подкрепа, сред които е и Кърджали.
Съгласно споразумението Община Кърджали в качеството си на Междинно звено разработва Инвестиционна програма, която включва единствено мерки и проекти от ИПГВР на гр. Кърджали. Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ за програмата е в размер на не повече от 21 048 163, 28 лева.
В следващите месеци предстои да се направи подбор и оценка на проектите от ИПГВР на Кърджали, които да се включат в Инвестиционна програма. В процеса на подбор ще бъдат поканени да се включат всички заинтересовани страни – институции, неправителствени организации, бизнес и други. Прочитания: 1451 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign