Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 08 Юли 2015

Община Кърджали уведомява всички заинетресовани страни, че на страницата на общината в раздел «Актуално» е публикуван проект на План за устойчива градска мобилност на град Кърджали. Всички желаещи могат да отправят своите предложения и препоръки до 20.07.2015г.  на e-mail: ip_kj@mail.bg, на вниманието на отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”.

Планът за устойчива градска мобилност представлява стратегически, средносрочен  документ, чийто основни цели са  гарантиране на достъпа; повишаване на сигурността; намаляване на замърсяванията (на въздуха и на шума); превръщането на транспорта в ресурсно ефективен отрасъл; подобряване привлекателността на териториите и качеството на живот в градовете.

План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Кърджали бе разработен от експерти в община Кърджали, като следствие от участията в обучения по проект „BUMP - Boosting Urban Mobility Plans”, финансиран от Програма „Интелигентна енергия” на ЕС. В поректа участват девет партньори от девет страни в ЕС като водещ партньор на проекта е AREA, AREA Science Park (Италия), а дейностите в България се кооридинират от „Клуб за устойчиво развитие на гражданското общество”.

Повече информация за целите, дейностите и резултатите от проекта „BUMP” може да получите от сайта на проекта  www.bump-mobility.eu, или от сайта на Националния координатор по мобилност за България – Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество”: www.csdcs.org.


План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Кърджали - тукТози документ е разработен в рамките на Проект BUMP. Цялата отговорностза съдържанието на документае на авторите. Тя неотразява непременно мнениетона Европейските общности. Европейската комисияне носи отговорност за последствията от използване на информацията, съдържаща се в него.

This document has been developed within the Project BUMP. The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein


 Прочитания: 1465 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign