Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

8 са кандидатите за реализиране на обществената поръчка за ремонт на образователна инфраструктура в общината

 08 Юли 2015

В открито заседание днес бяха отворени офертите на 8-те кандидатите за реализиране на обявената обществена поръчка от Община Кърджали за ремонт, възстановяване и освежаване на 9 детски градини, 1 училище и 1 ученическо общежитие. Комисия с председател зам.-кмета на Община Кърджали Мухаррем Мухаррем, отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като обяви и цените предложени от участниците по обособени позиции посочени от кандидатите. Само един от тях предложи оферта, включваща всички 11 позиции и това бе „Консорциум Кърджали 2015” включващ фирмите Хитбилдинг ЕООД и Р-Р Инвест 1 ООД. Към една от обособените позиции, включваща дейности свързани с полагането на хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в ОДЗ „Ян Бибиян”, гр.Кърджали бе проявен интерес от по-голяма част от кандидатите. За нея оферти подадоха шест от кандидатите – „Караман” ООД, Орием Комерс" ООД. Обединение „ Седстрой и Данаила билд – Кърджали, „Ефир” ООД, „Консорциум Кърджали 2015” и „Прима инженеринг” ООД. Към четири от обявените позиции оферти бяха подадени само от двама кандидати. Останалите кандидати за реализиране на обществената поръчка бяха фирмите Стилмед – СА ЕООД и ДЗЗД „Ардастил”- Кърджали.
На второ закрито заседание Комисията ще извърши проверка относно пълнотата на представените оферти и ще сравни съдържанието на техническите и ценови предложения на участниците допуснати до този етап на процедурата. Комисията ще предложи на Кмета на Община Кърджали да сключи договори за изпълнение на обществената поръчка с класираните на първо място участници по обособени позиции.

 Прочитания: 1992 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign