Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

5 милиона 635 хил.лв. са постъпили в общинската хазна за първото полугодие на 2015

 09 Юли 2015


Събираемостта на местните данъци и такси в община Кърджали върви с добри темпове през първите шест месеца на т.г. Към 30 юни в хазната са влезли 5 милиона 635 хил.лв. или 66,5 %, съобщи заместник-кметът на община Кърджали Иван Велев.Той уточни, че общо плановото
задание за 2015 г. е 8 472 594 лв., което е с 680 300 повече от 2014 г. Данните сочат, че при план 1 500 000 лв. на данъка върху недвижимите имоти са събрани 1 375 786 или 89,7%. При данък МПС по план от 1 300 000 лв. изпълнението за шестмесечието е 984 394 лв. или 75,7 на сто.
130 174 лв. или 65 на сто са постъпленията от патентния данък при годишен план 200 хил.лв.Справката на Дирекция „Местни приходи” сочи, че при такса битови отпадъци завишението в сравнение с предходната година е с 657 500 лв. или общо плановото задание за 2015 г. е 4 447 594 лв.До края на месец юни вече са внесени 2 451 784 или 55,1 %
Висок процент на събираемост има и при данък придобиване на имущество чрез дарения и възмезден начин. При план от 1 000 000 лв. са реализирани 652 653 лв. или 65, 3%. За първото полугодие на т. г. постъпленията в общинската хазна от туристическия данък са 50, 2 % или 12 549 лв. при 25 000 лв. планово задание.
Заместник кметът на община Кърджали Иван Велев коментира, че важен акцент в работата е събирането и на просрочените задължения. За целта е създадено специално звено към Дирекция „Местни приходи”, което се занимава с връчване на върнати актове от „Български пощи” и оформяне на преписки за принудително събиране на данъците.
За улеснение на жителите на общината в края на първото тримесечие на 2015 г. всички девет бюджетни кметства са свързани в системата АКСТЪР, чрез която хората могат да си плащат данъците на място.
„Първо това се направи пилотно в двете бюджетни кметства Опълченско и Широко поле още в края на 2014 г. Сега системата действа и в останалите - Перперек, Стремци, Бойно, Костино,Чифлик, Миладиново и Мост като информацията се синхронизира с общата база данни.
Системата АКСТЪР дава резултати.Свързването не е самоцелно, то е огромно улеснение за хората от селата, където са позиционирани бюджетните кметствата, защото желаещите могат да платят данъците си на място в кметствата и получат документ за платените данъци”, обясни г-н Велев.
По думите му община Кърджали е сред малкото общини в страната, където жителите могат да се ползват от новата услуга, а системата е въведена без нито един лев допълнителни средства.
За постигнатите отлични резултати при събиране на данъците за първите шест месеца на 2015 г. заместник кметът Иван Велев благодари на служителите в Дирекция „Местни приходи”. Прочитания: 1278 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign