Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Продължава изпълнението на проект ПОМИС /POMIS/

 11 Юни 2015

Продължава изпълнението на проект „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците” (POMIS), Договор № B2.11.07, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”.
Водещата организация по проекта е Асоциация за управление на отпадъците в района на Източна Македония и Тракия от Република Гърция, която обслужва 22 гръцки общини. Българските партньори по проекта Община Кърджали и Регионално сдружение „За чисти Родопи”, в което участват седемте общини от област Кърджали и Община Ивайловград,област Хасково.
През месец Февруари 2015 г., 8-те общини, получиха закупените по проекта компостери. Всяка една от тях получи 25 бр. компостери от 500 литра и 100 броя компостери от 300 литра за домашно компостиране. Акцията има за цел домакинствата от населените места да могат по-ефективно да оползотворяват своите биологични отпадъци, превръщайки ги в хумосоподобен материал, който служи за наторяване, наречен компост. В периода февруари – май 2015 г. общините предоставиха безвъзмездно компостерите на образователни и социални институции и домакинства в различни населени места на тяхната територия.
През следващите месеци по проекта предстои организирането на информационна кампания сред населението за ползите от компостирането и рециклирането на отпадъците. Целите на тази кампания ще бъдат да се популяризира добри практики, свързани с намаляването на депонираните отпадъци и повишаване на съзнанието за опазване на чистотата в населените места в област Кърджали и Община Ивайловград.


Проект "Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" (ПОМИС), одобрен за финансиране по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” съгласно сключен Договор № B2.11.07/01.10.2013 г.


 Прочитания: 1580 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign