Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Провериха зоните за отдих и водни спортове

 09 Юли 2015

Частична липса на правоспособни спасители по откритите плувни басейни и зони за отдих на територията на община Кърджали. Това показа извършената съвместна проверка от Комисия назначена със заповед на кмета на община Кърджали с председател Тодор Радев, главен специалист „Хуманитарни дейности”. Проверени бяха над 10 хотелски комплекса, както и зоните за отдих по бреговите ивици на яз. „Кърджали” и яз. „Студен кладенец”. При проверката бе установено, че на басейните в три от хотелските комплекси няма назначени спасители, а на един назначеният спасител е без заверен талон. Комисията даде устни указания в срок до 14 юли всички проверени ресторанти и бази за отдих, разположени по бреговата ивица на двата язовира, да поставят забранителни знаци и табели „къпането забранено” и „скоковете забранени”. Устни указания със същият срок на изпълнение бяха дадени и за басейните в хотелските комплекси, които трябва да назначат спасители със заверени талони в рамките на работното време, а извън него да се спазват забранителните знаци и табели. В предписанията на Комисията бе заострено вниманието и към оборудването на спасителните постове с необходимия инвентар и съоръжения, както и поставянето на информационни табла, ценоразписи и работно време.


 Прочитания: 1459 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign