Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Избират фирми за обследването на жилищните сгради

 09 Юли 2015

Осемнадесет са участниците подали предложения за участие в откритата процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г. по две обособени позиции”
”Отчитаме голям интерес към процедурата, в която се включиха както фирми от Кърджали и областта, така и от страната”, коментира председателят на Комисията и зам.-кмет Мухаррем Мухаррем. Процедурата е по две обособени позиции. Първата е свързана с извършването на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Кърджали, издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация и оценка на енергийни спестявания в тях. Втората позиция касае извършването на обследване на многофамилни жилищни сгради в общината, за установяване на техническите им характеристики и изготвяне на технически паспорти на обектите.
„Част от кандидатите по откритата процедура подадоха оферти само за една от позициите, а други участват и за двете, но големия брой участници говори за важността на програмата”, каза Мухаррем Мухаррем. Той допълни, че Комисията има срок от 120 дни да избере победителите, като предвиденото рамково споразумение по обособени позиции ще бъде сключено с 5 от участниците в откритата процедура.
„Към Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради има изключителен интерес от гражданите и Комисията ще направи всичко възможно да приключи работа в максимално бързи срокове - до края на месец септември, за да бъде избран участника и стартира така желания процес по обследването на сградите”, коментира още Мухаррем Мухарем.
Според обявената процедура за възлагане на обществената поръчка, рамковото споразумение ще бъде подписано за срок от три години, като общата прогнозна стойност на общественатапоръчка за целия срок на действието му е в размер на 3 412 500 лева.
„Прогнозният брой сгради включени в споразумението е 50. Тази бройка е индикативна и зависи от броя сгради, по отношение на които има сключен договор между Сдружението на собствениците и Общината и Сключен договор за целево финансиране между Общината, действаща от името на Сдружението, Областния управител и Българска банка за развитие. Тези сгради към момента за община Кърджали са 30, а общият брой на подалите документи Сдружения е 37”, заяви Мухаррем Мухаррем.
Конкретните обекти, за които ще се реализира възложената обществена поръчка по двете обособени позиции, ще бъдат посочени в конкретните покани, отправени към Изпълнителите, по реда на сключване на договорите, допълни още Мухарем.


 Прочитания: 1856 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign