Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 14 Юли 2015

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на заключителната пресконференция по проект „Общинска администрация Кърджали - професионална, ефективна и ефикасна",
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г., финансиран по Оперативна програма
„Административен капацитет",приоретна ос II „Управление на човешките ресурси",
подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация",
Бюджетна линия BG 051Р0002/13/2.2 14


Пресконференцията ще се проведе на 15.07.2015 г. от 14:00 часа в зала 407 на Общинска администрация - Кърджали.

На пресконференцията ще имате възможност да се запознаете с постигнатите резултати по проекта.
Очакваме Ви!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 1700 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign