Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Местният парламент утвърди поднормативните и слети паралелки в община Кърджали

 22 Юли 2015

79 поднормативни и слети паралелки утвърди на днешното си заседание Общинският съвет в Кърджали. Това стана на базата на разпоредби в Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба № 7 на министерството на образованието и науката за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училища, детски градини и обслужващи звена.
Местните парламентаристи решиха да се дофинансира1 училище с 40 на сто. Общият брой на учениците в паралелките в І-VІІІ клас там е до 40 ученици. Дофинансират се също 9 училища с 20 на сто със 109 620, 20 лв. разпределени съгласно единния разходен стандарт за брой ученици, допълващи поднормативните паралелки до нормативни, съгласно приложение № 1.
Общинският съвет възложи на кмета на общината да внесе в Регионалния инспекторат по образование в Кърджали мотивирано предложение и решението на Общинския съвет за разрешаване на 19 самостоятелни и 7 слети поднормативни паралелки с по-малко от 10 ученици в паралелките на територията на Община Кърджали за 2015/2016 учебна година.


 Прочитания: 1756 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign